สรุปข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

Wat Thai Washington, D.C. > Activities > สรุปข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

สรุปข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

  • Posted by: Dr.Handy

สรุปข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

วันที่ ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการองค์การ WBDO ประชุมกรรมการบริหารองค์การพระธรรมทูตโลก ที่วัดอานันทเมตยาราม ประเทศสิงค์โปร์ ประกอบด้วย พระราชวิเทศปัญญาคุณ ประธานองค์การฯ พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการ พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ รองประธานสมัชชาฯ พระวิมลศาสนวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป พระวิเทศปุญญาภรณ์ วัดพุทธาราม สวีเดน พระปัญญาธรรมวิเทศ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสิงคโปร์ และพระธรรมทูตจากจีน เวียตนาม และจากประเทศไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ ทั้งหมด ๒๒ รูป ฆราวาสอีกเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสามัญประจำปีที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ประเทศสิงคโปร์

 วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน คณะกรรมการองค์การพระธรรมทูตโลก ได้รับนิมนต์ให้เดินทางไปรับพระสารีริกธาตุ-อรหันตธาตุ ที่พิพิธภัณฑ์พระธาตุ โดยบริษัท WAKI ประเทศมาเลเซียถวายการอุปถัมภ์ ถวายเจ้าอาวาส และประธานสงฆ์นำไปประดิษฐานในวัดแต่ละประเทศ ในโอกาสนี้ พระวิเทศรัตนาภรณ์ ได้รับถวายให้นำไปประดิษฐานที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี.อีกด้วย ๑ พระเจดีย์

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยฯ ประธานอำนวยการฯ ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระเทพภาวนามงคล วิ. อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป ลอนดอน และอดีตประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ณ ตึกสมเด็จฯ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ โดยการมอบหมายของท่านประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ร่วมบริจาคจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานพร้อมด้วยพระธรรมทูตทั่วโลก ร่วมงานในครั้งนี้

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.