News

News For and about Friend of the Dhamma
Mahachati Preaching
March 15, 2024

กำหนดการเทศน์มหาชาติ    ณวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. อาทิตย์ที่  ๑๗  เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗  เวลา ๐๘.๔๕ น.        พุทธศาสนิกชนพร้อมกันในอุโบสถศาลา เวลา ๐๙.๐๐ น.        ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย/ไหว้พระสวดมนต์/สมาทานศีล – เชิญเจ้าภาพจุดเทียนประจำกัณฑ์ เริ่มเทศน์มหาชาติกัณฑ์ที่ ๑ – เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนติดกัณฑ์เทศน์ตามกำลังศรัทธา – เปิดจำหน่ายอาหารไทย เพื่อเป็นกองทุนทำบุญงาน “หลวงตาชี ๑๐๐ ปี ดีทุกอย่าง” เวลา ๑๑.๐๐ น.        ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เวลา ๑๑.๓๐ น.        เปิดโรงทาน / สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน เวลา ๑๒.๓๐ น.        สาธุชนทุกท่านร่วมกันแห่กัณฑ์หลอน และต้นกัณฑ์เทศน์ขึ้นสู่อุโบสถศาลา เวลา ๑๓.๐๐ น.        ฟังเทศน์มหาชาติต่อ (ภาคบ่าย) เวลา ๑๕.๓๐ น.        เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ทุกกัณฑ์ ถวายต้นกัณฑ์เทศน์ เวลา…

Read more
Makha Puja Day
February 4, 2024

Makha Puja Day is one of the most important Buddhist celebrations which falls on the full moon day of the third lunar month (about last week of February or early of March). This day marks the great four events that took place during Lord Buddha’s lifetime, namely; 1,250 Buddhist monks from different places came to…

Read more
Thai Children Day
January 21, 2024

วันเด็กวัดไทยฯ ดี.ซี. ปี ๒๕๖๗ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗… วัดไทยฯ ดี.ซี. ได้จัดงานวันเด็กขึ้นเป็นครั้งแรก หลังจากหยุดมาสามปี เนื่องจากการแผ่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ( Covid 19) โดยมีนางสาวจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อัครราชทูต เป็นตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ให้เกียรติมาร่วมงานด้วย เริ่มงานด้วยการไหว้พระ รับศีล นั่งสมาธิ รับของที่ระลึกจากพระสงฆ์ จากนั้นเด็กๆ ลงมาเล่นกิจกรรมต่างๆ และรับประทานอาหารว่างด้านล่างอุโบสถ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและตำรวจจาก Montgomery County นำรถดับเพลิง รถฉุกเฉิน และรถตำรวจ มาเปิดให้เด็กๆ ได้ชมและสัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้สาธิตวิธีปฐมพยาบาลให้เด็กๆ และผู้ปกครองได้ดูเป็นกรณีพิเศษด้วย  

Read more
Somdej Phra Mahathirachan Visit
November 23, 2023

ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 น. ตามเวลาในสหรัฐอเมริกา เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) เดินทางไปถวายสักการะด้วยอปจายนธรรม พร้อมสนทนาธรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาและนานาอารยประเทศ กับพระเดชพระคุณ พระราชมงคลรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท ป.ธ.๔, ดร.) อายุ ๙๙ ปี พระมหาเถรรัตตัญญู ผู้ร่วมก่อตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระธรรมทูตต้นแบบผู้อุทิศชีวิตปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา กว่า ๔๘ ปี ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา It was such an honor to welcome Most Venerable Somdej Phra Mahathirachan, the Chief Abbot of Wat Phra…

Read more
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.