Mahachati Preaching

Mahachati Preaching

  • Posted by: Joe Keochinda

กำหนดการเทศน์มหาชาติ 
  ณวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.
อาทิตย์ที่  ๑๗  เดือนมีนาคม ..๒๕๖๗ 

เวลา ๐๘.๔๕ น.        พุทธศาสนิกชนพร้อมกันในอุโบสถศาลา
เวลา ๐๙.๐๐ น.        ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย/ไหว้พระสวดมนต์/สมาทานศีล
– เชิญเจ้าภาพจุดเทียนประจำกัณฑ์ เริ่มเทศน์มหาชาติกัณฑ์ที่ ๑
– เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนติดกัณฑ์เทศน์ตามกำลังศรัทธา
– เปิดจำหน่ายอาหารไทย เพื่อเป็นกองทุนทำบุญงาน “หลวงตาชี ๑๐๐ ปี ดีทุกอย่าง”
เวลา ๑๑.๐๐ น.        ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๑.๓๐ น.        เปิดโรงทาน / สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา ๑๒.๓๐ น.        สาธุชนทุกท่านร่วมกันแห่กัณฑ์หลอน และต้นกัณฑ์เทศน์ขึ้นสู่อุโบสถศาลา
เวลา ๑๓.๐๐ น.        ฟังเทศน์มหาชาติต่อ (ภาคบ่าย)
เวลา ๑๕.๓๐ น.        เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ทุกกัณฑ์ ถวายต้นกัณฑ์เทศน์
เวลา ๑๖.๐๐ น.        พระสงฆ์อนุโมทนา  เป็นอันเสร็จพิธีฯ

ขอเชิญท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย ร่วมจองเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์แต่ละกัณฑ์ตามกำลัง โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. โทร. (301) 871-8660-1

“รอคอยมาครบปีมีหนึ่งครั้ง
เข้าวัดฟังเทศน์มหาชาติสมปรารถนา
บำเพ็ญทานบารมีเพื่อชีวา
เป็นมหากุศลบันดลดี
มีสิบสามตามกัณฑ์พันคาถา
ย่อมเกิดอานิสงส์คงราศี
ยิ่งเพิ่มให้ยิ่งได้เพิ่มเติมความดี
ละตระหนี่หมั่นทำบุญสุนทรทาน“

📣 ปีนี้ เจ้าภาพสามารถตกแต่งต้นกัณฑ์ให้สวยงามแต่ขอให้ ”ไม่ติดเงินสด“ 🚫💵🚫เพื่อความปลอดภัยของท่านระหว่างแห่ต้นกัณฑ์เทศน์ ท่านสามารถรวบรวมเงินติดกัณฑ์เทศน์แล้วมอบให้ที่โต๊ะรับบริจาคของวัด หรือโอนเงินออนไลน์จากธนาคารของท่าน ผ่าน Zelle ไปที่ Wat Thai Washington, D.C. (WatDCFinance@Gmail.com) แล้วแจ้งที่โต๊ะบริจาค

ในหลักพระพุทธศาสนา เชื่อกันว่าถ้าได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ และดำเนินชีวิตตามหลักธรรมะ จะได้รับผลบุญดังนี้
1. ชาตินี้ชีวิตจะสุขเย็น ดังเช่นอริยะชนเพราะมีธรรมะรักษา
2. ครั้นแตกกายทลายขันธ์ จะมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า
3. จะได้พบพระศาสนาของพระศรีอริยเมตตรัยในอนาคต
ผู้ที่ฟังแล้ว ย่อมมีจิตใจผ่องแผ้วเบิกบาน ทำบุญทำทานเป็นการบูชาเทศน์แต่ละกัณฑ์ ย่อมจะก่อให้เกิดผลานิสงส์เป็นไปตามจิตจำนงที่ปรารถนา

13 กัณฑ์ ได้แก่
กัณฑ์ทศพร มี 19 พระคาถา
กัณฑ์หิมพานต์ มี 134 พระคาถา
กัณฑ์ทานกัณฑ์ มี 209 พระคาถา
กัณฑ์วนประเวศน์ มี 57 พระคาถา
กัณฑ์ชูชก มี 79 พระคาถา
กัณฑ์จุลพน มี 35 พระคาถา
กัณฑ์มหาพน มี 80 พระคาถา
กัณฑ์กุมาร มี 101 พระคาถา
กัณฑ์มัทรี มี 90 พระคาถา
กัณฑ์สักกบรรพ มี 43 พระคาถา
กัณฑ์มหาราช มี 69 พระคาถา
กัณฑ์ฉกษัตริย์ มี 36 พระคาถา
กัณฑ์นครกัณฑ์ มี 48 พระคาถา
และมีกัณฑ์หลอนอีก 1 กัณฑ์
ปีนี้จะมีการขายอาหารไทยเพื่อระดมทุนจัดงานธรรมสมโภช “หลวงตาชี 100 ปี ดีทุกอย่าง“

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.