สรุปข่าวประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

Wat Thai Washington, D.C. > Activities > สรุปข่าวประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

สรุปข่าวประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

  • Posted by: Dr.Handy

ทำบุญส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ สวดมนต์ข้ามปี-ส่งท้ายปีเก่า

พระสงฆ์ทั้งมวลมีพระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษีเป็นประธาน พระวิเทศรัตนาภรณ์ นำทำวัตรเย็น และเจริญพระพุทธมนต์สวดปริตตมงคล ๑๒ ตำนานเพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ปีใหม่ จากนั้นเวลาประมาณ ๒๑ นาฬิกา เริ่มการสวดมนต์ข้ามปี โดยการสวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ สลับกับการบรรยายธรรมะ โดยพระวิเทศรัตนาภรณ์ เล่าเรื่องการจาริกแสวงบุญในดินแดนพุทธภูมิ-ถวายพระพุทธรูปที่เมืองนาคปูร์ รัฐมหารัชตะ และร่วมงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติที่พุทธคยา ซึ่งได้นำคณะจาริกบุญแสวงธรรมจากสำนักต้นบุญธรรมสถาน อ.เมือง จ.ชลบุรี นำโดย รศ.ดร.กมลพร บัณฑิตยานนท์ มีจำนวน ๔๐ ชีวิต หลังจากนั้นรับพรปีใหม่ รับน้ำพระพุทธมนต์ รับของที่ระลึกจากหลวงตาชี เป็นลูกประคำจากประเทศอินเดีย

๑ มกราคม ๒๕๖๖ ทำบุญขึ้นปีใหม่

พิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ โดยมีท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน นายธานี แสงรัตน์ พร้อมด้วยภริยา และท่านกงสุลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารวัดไทยฯดีซี.และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญในวันนี้โดยมีพระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี(หลวงตาชี)เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธานอำนวยการ ได้กล่าวธรรมกถา อวยพรปีใหม่ในนามคณะสงฆ์ และทำบุญตักบาตรโดยท่านเอกอัครราชทูต เป็นประธานและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ญาติโยมร่วมกันรับประทานอาหาร มีโรงทานบริการอาหารทั้งของหวาน ของคาว ไว้บริการอย่างพร้อมพรั่ง อิ่มท้อง อิ่มบุญกลับบ้านด้วยความเปรมปรีถ้วนหน้า อนุโมทนาสาธุกับทุก ๆ ท่านด้วย

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ คณะสงฆ์ และกรรมการวัดไทยกรุงวอชิตัน,ดีซี. ขอแสดงความอาลัย และแสดงความเสียใจต่อครอบครัวคุณปรีดี สุดรัก อดีตนายกพุทธสมาคมแห่งกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.(นายกฯวัดไทยฯดีซี.) ที่สูญเสียภรรยาอันเป็นสุดที่รัก คุณปรารถนา(หมู) สุดรัก ไปอย่างไม่มีวันกลับ ขออำนาจบุญกุศล และคุณความดีที่ได้บำเพ็ญแล้วจงมาเป็นประทีปแก้วส่องให้ดวงวิญญาณคุณปรารถนา สุดรัก จงไปสู่สุคติภพ เทอญ

วันที่ ๑๘-๒๑ มกราคม ๒๕๖๖

พระวิเทศรัตนาภรณ์ ร่วมพิธีสมโภชพระอารามหลวงครบ ๒๐๐ ปี วัดโปรดเกศเชษฐาราม พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีพิธีรับทักษิณานุปทานพระสงฆ์สมณศักดิ์ ๒๐๐ รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระอารามหลวง มีพระสงฆ์ระดับสมเด็จพระราชาคณะร่วมพิธีถึง ๔ รูปและพระสงฆ์ระดับรองสมเด็จพระราชาคณะอีกหลายสิบรูป รวมทั้งพระธรรมทูตสายต่างประเทศอีกมากกว่า ๒๐ รูป

              มีพิธีสัมมนาวิชาการ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ โดยองค์การพระธรรมทูตโลก นำอภิปรายโดย พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการองค์การพระธรรมทูตโลก พระธรรมทูตสายสหรัฐอเมริกา พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล พระธรรมทูตสายโอเซียเนีย และพระธรรมทูตประเทศเกาหลีเข้าร่วมด้วย และมีการสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติด้วย

๒๗ มกราคม-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการองค์การพระธรรมทูตโลก ร่วมพิธีสาธยายบทมหาสมัยสูตร ณ ดินแดนพุทธภูมิตาม โครงการสาธยายบทมหาสมัยสูตร ตามรอยบาทพระศาสดาในพุทธสังเวชนียสถานสำคัญ ๘ แห่งในประเทศอินเดีย-เนปาล โดยองค์การพระธรรมทูตโลก และคณะธรรมทูตคฤหัสถ์ชาวไทย/ชาวต่างชาติ

วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

สมัชชาสงฆ์ไทย ในสหรัฐอเมริกา ร่วมกับวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี(หลวงตาชี) คณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศ คณะศิษย์เก่า มจร. กรุงวอชิงตันดีซี และ พธ.บ. มจร.รุ่น ๔๖ (MCU.46) ร่วมบำเพ็ญกุศลเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระราชกิตติรังษี อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐, อดีตเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ และอดีตเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง ณ พระวิหารวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ แสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดย พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ และประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.

๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูปริยัติภาวนานิเทศก์ อดีตเจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส, อดีตเลขาธิการ, อดีตเจ้าอาวาสวัดวังปลาโด มหาสารคาม

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เปิดปฏิบัติธรรมถวายเป็นอาจาริยบูชา พระครูปริยัติภาวนานิเทศก์ (โสบิน โสปาโกโพธิ) คณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศนำโดย พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการ นำคณะสงฆ์และญาติโยมปฏิบัติธรรมถวายพระครูปริยัติภาวนานิเทศก์ อดีตเจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส, อดีตเลขาธิการ, อดีตเจ้าอาวาสวัดวังปลาโด มหาสารคาม

ขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมกันเจริญสติ สำรวมกาย วาจา ใจ “สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สติจำต้องปรารถนาในสิ่งทั้งปวง” ให้มีสติระลึกรู้ รู้แล้วฝึกปล่อยวางทุกอย่าง โลกเป็นอย่างนั้นเอง “เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เป็นธรรมดา” เจริญอาณาปาณสติ คือย้ายความคิดมาอยู่ที่ตัวเอง ให้จิตอยู่กับปัจจุบันขณะ เปิดประตูแห่งความสุข เปิดประตูสู่พระนิพพาน ให้ตามลมหายใจเข้า-ออก หายใจเข้า-ออก ให้รู้ อย่าย้ำทุกข์ ย้ำทำ ย้ำคิดเรื่องที่ผ่านมาแล้ว อย่านำมาคิดให้จิตฟุ้งซ่าน แม้โลกมนุษย์นี้จะมีทุกข์ มีโรคร้ายโดยประการต่าง ๆ ก็ตาม นี่แหละเป็นสัจจธรรมข้อคิดสะกิดให้ตื่นตัว สอนใจตนเอง สอนคนอื่นได้ และเป็นเหตุให้ตัดอวิชชา ตัณหา อุปาทานได้รวดเร็วขึ้น ฯ

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลสวดอภิธรรมศพ พระครูปริยัติภาวนานิเทศ

สังเวคกถา แด่ พระครูปริยัติภาวนานิเทศก์(โสบิน โสปาโกโพธิ) โดยพระวิเทศรัตนาภรณ์

“ สังขารเสื่อม โลกเสื่อม ธรรมไม่เสื่อม”

ในนามคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ขอกล่าวแสดงความอาลัยพระดี พระที่มีความเสียสละต่องานพระพุทธศาสนา พระธรรมทูตรุ่นแรก หนึ่งในผู้ก่อตั้งองค์กรสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรพระธรรมทูตสายต่างประเทศในสหรัฐอเมริกา ที่เก่าแก่และมีวัดสมาชิกมากที่สุดในปัจจุบันนี้ ถ้าหากจะให้พรรณาถึงคุณูปการของหลวงปู่โสบินที่ได้ทำไว้ในวงการพระพุทธศาสนาก็ไม่อาจจะพรรณาได้ทุกแง่มุมของชีวิตท่าน ที่ได้ทุ่มเทเสียสละกับพระพุทธศาสนาทั้งการสร้างวัด(วัตถุ) และการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นนามธรรม คำสอนที่เป็นตัวหนังสือที่ยังปรากฏอยู่ในรูปของวัตถุก็ยังอยู่กับโลก

โลกใบนี้เจริญเพื่อเสื่อม “โลกเสื่อม (สังขาร) แต่ธรรมไม่เสื่อม” เป็นธรรมที่ทราบซึ้งใจถ้านำมาพิจารณา ตามความพระบาลีที่ท่านวิเคราะห์ไว้ว่า “ลุชฺชติ ปลุชฺชตีติ โลโก สภาวะใดที่เจริญเพื่อเสื่อม สภาวะนั้น ชื่อว่าโลก” ดังนี้ ฯ

ธรรมะเจริญแล้วไม่เสื่อม ผู้บรรลุธรรมปฏิบัติจนเช้าถึงธรรมแล้วไม่เสื่อม สมดังพุทธพจน์ที่ทรงตรัสในเรื่อง พระเรวตะเถระ (สามเณรน้องชายของพระสารีบุตร) เป็นคาถาธรรมบทไว้ว่า “คาเม วา ยทิวารญฺเญ นินฺเน วา ยทิวา ถเล ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ ตํ ภูมิรามเณยฺยกํ แปลว่า ไม่ว่าบ้าน ไม่ว่าป่า ไม่ว่าที่ลุ่ม ไม่ว่าที่ดอน ท่านผู้ไกลจากกิเลส หรือผู้ปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อละกิเลสมุ่งโพธิญาณ อยู่ที่ไหน ที่นั้นไซร้ เป็นภูมิสถานอันรื่นรมย์ เป็นที่เจริญกาย เจริญใจ ไม่เสื่อม” ดังนี้ ฯ

วันนี้คณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และพระสงฆ์ในประเทศได้มาร่วมกันเพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายในงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูปริยัติภาวนานิเทศก์(โสบิน) เพื่อมารำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ที่ท่านได้บำเพ็ญไว้แล้วจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของพวกเรา ทั้งในด้านวัตถุ และนามธรรม มวลมนุษย์ มีสติปัญญา มีความกล้าหาญ อดทน และประพฤติพรหมมจรรย์ได้ดีและวิเศษกว่าเทวดาและสัตว์โลกอื่นๆ ทั้งหมด “สติ เตสํ นิวารณํ สติเป็นเครื่องป้องกันภยันตราย

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูปริยัติภาวนานิเทศก์(โสบิน โสปาโกโพธิ)

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูปริยัติภาวนานิเทศก์(โสบิน โสปาโกโพธิ) ณ เมรุชั่วคราววัดวังปลาโด ต วังใหม่ อ บรบือ จ มหาสารคาม

 ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระวิเทศรัตนาภรณ์ (ถนัด อตฺถจารี) เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูปริยัติภาวนานิเทศก์(โสบิน โสปาโกโพธิ)

นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนาวิชาการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาของพระครูปริยัติภาวนานิเทศ(โสบิน โสปาโกโพธิ) ในฐานะพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นแรก และงานสอนกรรมฐานแก่ชาวต่างชาติ นำโดยเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และคณะกรรมการบริหารองค์การพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ในวาระสุดท้ายนี้ ขออาราธนาอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลบารมีที่ท่านพระครูปริยัติภาวนานิเทศก์ ได้บวชอุทิศชีวิตและจิตวิญญาณ ประพฤติพรหมจรรย์ ทำประโยชน์แด่ตนเองและส่วนรวม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศแดนไกลในสหรัฐอเมริกามาหลาย ๑๐ ปี ให้เป็นไปแล้วนี้ และขอบุญญาบารมีธรรมที่มวลสมาชิกเพื่อนสหธรรมิกทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ตั้งใจเป็นมหากุศลโดยทุกผู้คนร่วมด้วยช่วยกันจัดให้มีการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจสรีรสังขารของท่านพระครูปริยัติภาวนานิเทศก์ อย่างสมเกียรติขององค์กรสงฆ์ในต่างแดนครั้งนี้ เพื่อเป็นศักดิ์ศรีของพระสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และเป็นการแสดงน้ำใจของคนไทยในต่างแดน “ยามจน ยามเจ็บ ยามจาก” พวกเราก็ไม่พรากจากกัน ช่วยเหลือกันในทุกด้าน ทุกกรณี เพื่อความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยและความงดงามของหมู่สงฆ์ในสหรัฐอเมริกาสืบไป

มีพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพมากว่า ๑๐๐ รูป และมีญาติโยมมากว่า ๕๐๐ คน

๑๓-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสองฝั่งโขง

พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ เดินทางข้ามแม่น้ำโขงที่ด่านมุกดาหาร ไปร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสองฝั่งโขง โดยมีพระครูชัยธรรโมภาส รองเจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม พร้อมด้วยญาติโยมนำผ้าป่าไปทอด ณ วัดไชยารามสีทน บ้านโนนชมพู เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และได้จาริกไปนมัสการสถานที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์ เช่นวัดพระธาตุอิงฮัง วัดพระธาตุโผ่น วัดพระธาตุอุมุง และวัดหอพระไตรปิฎก บ้านห้วยน้ำจันทน์ และได้เยี่ยมลูกศิษย์ท่านโง่นคำ พวงสะหวัน ที่สร้างวัดมหาโชคสังวานพวงสะหวัน บ้านดงเห็น เมืองอาดสะพังทอง แขวงหลวงสะหวันนะเขต สร้างพระเสริมสุกใส พญานาคราช ๒ ตนยาวตนละ ๑๐๐ เมตร และท้าวเวสสุวรรณ สูงใหญ่ที่สุดในประเทศลาว ด้วยความประทับใจยิ่ง

 

 

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วันนี้ตื่นนอนแต่เช้าทำภารกิจส่วนตัวเสร็จรอรถตู้มารับที่บ้านพังขว้างใต้ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร โดยได้รับโทรศัพท์จากคุณแม่โอเด็ด จากมหาสารคามแจ้งว่าจะมารับข้ามไปทำบุญที่ประเทศลาว โดยมีท่านพระครูชัยธรรโมภาส เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สังคม รองเจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสัย นำรถมารับที่บ้านพร้อมโยมพี่สาวภาวินี อินธิแสนข้ามฝั่งตะวันออกของแม่น้ำของ(โขง) ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ที่ด่านมุกดาหารเพื่อข้ามไปยัง เมืองสะหวันนะเขด สปป. ลาว เพื่อทำบุญตามสถานที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนาในอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ เช่น วัดพระธาตุอิงฮัง พระธาตุโผ่น และวัดประจำหมู่บ้านต่างๆ รอบนอกเมืองสะหวันนะเขต

เวลา ๑๐.๓๐ น. เดินทางถึงด่านข้ามพรมแดนไทยมุกดาหาร เช่ารถตู้ข้ามด่าน ๑๕๐๐ บาท ส่งถึงฝั่งลาวแล้วมีรถตู้จากทางวัดไชยะราชสีทน บ้านโนนชมพู เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต โดยญาท่านติวอ่อน มารับด้วยตนเอง เมื่อคณะขึ้นรถเรียบร้อยแล้วได้ออกเดินทางไปแวะวัดบ้านหนองเดิ่นเพื่อไปฉันภัตตาหารเพลและญาติโยมรับประทานอาหารกลางวัน

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รับนิมนต์บรรยายแก่นักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Buddhism in the west: perspectives from the overseas missionaries works of Thai Bhikkhus in the USA บรรยายภาคภาษาอังกฤษเพื่อถวายความรู้แก่พระนักศึกษานานาชาติ ทั้งพระเถรวาท มหายาน วัชรยาน เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกตะวันตก กรณีศึกษาการสร้างวัดไทยในสหรัฐอเมริกา และการตั้งองค์กรพระธรรมทูตในต่างประเทศ ณ ห้องประชุม iMind อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นานาชาติ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.