แจ้งข่าวบุญข่าวกุศล เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

Wat Thai Washington, D.C. > Activities > แจ้งข่าวบุญข่าวกุศล เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

แจ้งข่าวบุญข่าวกุศล เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

  • Posted by: Dr.Handy
Wat Thai D.C.

เจริญพร คณะกรรมการ และสมาชิกวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. และพุทธศาสนิกชน ทุกท่าน

การทอดกฐิน จัดเป็นกาลทาน มีพระบรมพุทธานุญาตให้พระภิกษุแสวงหาผ้าจีวร หลังออกพรรษาแล้ว ๑ เดือน ในกาลต่อมา เพื่อความสะดวกสาธุชนได้จัดผ้าไตรจีวรนำไปทอดถวายที่วัดซึ่งมีพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส วัดหนึ่งสามารถทอดกฐินได้ปีละครั้ง ภายใน ๑ เดือน หลังออกพรรษาเท่านั้น สาธุชนจึงถือว่าการทอดกฐินนั้นมีอานิสงส์มาก

ฉะนั้น ในปี ๒๕๖๓ นี้ คณะเจ้าภาพอันประกอบด้วย คุณแม่จุฑามาศ แซ่ห่าน – คุณแม่วารี จิตต์สะอาด – คุณนิธิพงษ์ พิทักษ์วงศ์ – คุณพรรณิตา – น้องนลินา จิตต์สะอาด เจ้าของร้านอาหาร Thai House Restaurant เป็นผู้มีจิตศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา ได้ปวารณารับเป็นประธานทอดกฐินวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

แต่เนื่องจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (Covid-19) ยังไม่ปกติ คณะกรรมการอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. มีมติร่วมกันให้มีพิธีการทอดกฐินสามัคคีที่วัดไทยฯ ดี.ซี. ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อเป็นการรักษาพระธรรมวินัยและสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยอนุญาตให้เฉพาะประธานทอดกฐินและคณะโดยผ่านการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมพิธีจำนวนไม่เกิน ๕๐ คนเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามประกาศของทางรัฐบาลท้องถิ่น (Montgomery County)อนุญาตให้ประกอบพิธีกรรมได้ตามกำหนดอย่างเคร่งครัด

อนึ่ง การทำบุญทอดกฐินสามัคคีในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนทรัพย์ในการซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์หลังคาอุโบสถวัดไทยฯ ดี.ซี. กระเบื้องมุงหลังคา (Roofing Shingles) เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาที่สร้างมา ๒๕ ปี มีรอยรั่วน้ำฝนหยดทำให้เกิดความเสียหาย จำเป็นจะต้องเปลี่ยนใหม่พร้อมด้วยบานหน้าต่างอุโบสถชั้นบนจำนวน ๘ บาน

ดังนั้น จึงแจ้งมายังสมาชิกสาธุชนทุกท่าน ขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการบูรณะเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอุโบสถ-ศาลาพระพุทธมงคลวิมลดีซี ได้ตามกำลังศรัทธา จึงขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญไว้ดีแล้ว จงมารวมกันเป็นตบะเดชะปกป้องคุ้มครองให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ความปลอดภัยในชีวิต ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน มีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดกาลนานเทอญ

ขอเจริญพร
พระวิเทศรัตนาภรณ์
ประธานคณะกรรมการอำนวยการ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.