บวชเอาบุญ-บวชแทนคุณพ่อแม่

Wat Thai Washington, D.C. > Activities > บวชเอาบุญ-บวชแทนคุณพ่อแม่

บวชเอาบุญ-บวชแทนคุณพ่อแม่

  • Posted by: Dr.Handy
Monks Ordinate

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พระวิเทศรัตนาภรณ์ เป็นพระอุปัฌาย์อุปสมบทกุลบุตรไทย-อเมริกัน พระวิลเลี่ยม เกรเซอร์ ได้รับฉายาว่า ” ธีรปญฺโญ” และพระมันตพล ได้รับฉายาว่า ” ขนฺติธโร” เพื่อสืบสานประเพณีไทยชาวพุทธ และสืบอายุพระพุทธศาสนา ณ อุโบสถวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.โดยมีพระราชมงคลรังษี(หลวงตาชี) เป็นประธาน ประชุมสงฆ์สังฆกรรมจำนวน ๙ รูป สำเร็จอุปสมทบกรรมเมื่อเวลา ๑๐.๔๗ น.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.