ประกาศงดจัดงานวันสารทไทย 2564

Wat Thai Washington, D.C. > Activities > ประกาศงดจัดงานวันสารทไทย 2564

ประกาศงดจัดงานวันสารทไทย 2564

  • Posted by: methawee
Sart Thai Ceremony

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ยังมีกระจายอยู่ในบางพื้นที่ และทางรัฐบาลท้องถิ่นยังให้มีการเฝ้าระวังและอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมเป็นบางพื้นที่ และมีข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้การจัดงานทำบุญที่วัดไทยฯ ไม่สะดวกที่เปิดรองรับบุคคลภายนอกมารวมกันเป็นจำนวนมากได้

ดังนั้นจึงขอประกาศงดการจดงานวันสารทไทย ที่เคยจัดงานถวายสลากภัตผลไม้และมีบังสุกุลรวมญาติแก่บรรพชนที่เสียชีวิตไปแล้ว แต่ก็เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญทางไปรษณีย์ได้ตามกำลังศรัทธา
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. โทร. 301-871-8660 ทุกวัน

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.