พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระราชมงคลรังษี

  • Posted by: methawee
Luang Ta Chi 2015
ขอเชิญร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะ พระราชมงคลรังษี่

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ขอเชิญร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะ 
      พระราชมงคลรังษี 
       (สุรศักดิ์  ชีวานนฺโท ป.ธ.๔, พธ.ด.) 
      ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. 
      วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ 

 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ พระวิเทศธรรมรังษี ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. และที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ “พระราชมงคลรังษี”  

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ คณะสงฆ์ คณะกรรมการ และอุบาสกอุบาสิกา วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ มีมติเป็นเอกฉันท์จะได้พร้อมเพรียงกันจัดพิธีถวายมุทิตาสักการะ เพื่อแสดงความยินดีแด่ พระราชมงคลรังษี  โดยมีกำหนดการ  ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ (วันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๒) 

เวลา  ๐๙.๓๐  น.       แขกผู้มีเกียรติและพุทธศาสนิกชน พร้อมกันบนอุโบสถศาลา
เวลา  ๑๐.๐๐  น.       ประธานในพิธี  เดินทางมาถึงมณฑลพิธี
– จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย /ไหว้พระสวดมนต์ / สมาทานศีล
เวลา  ๑๐.๐๙  น.       ประธานในพิธี  อ่านพระบรมราชโองการ  โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรพัดยศพระราชาคณะชั้นราชที่ “พระราชมงคลรังษี”
– พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถา/พิธีกรอาราธนาพระปริตร
– พระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต
– เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา / กรวดน้ำรับพร
เวลา  ๑๑.๐๐  น.        ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ / ชมการบรรเลงดนตรีไทย-การแสดงนาฏศิลป์ไทย
เวลา  ๑๑.๓๐  น.        พุทธศาสนิกชนรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา  ๑๓.๐๐  น.       – คุณยรรยงค์(คุณแขก) ดุลย์แสง พร้อมครอบครัว น้อมถวายจีวรเป็นมุทิตาสักการะ
– สรภัญญะมหาเถราจารย์สดุดี ๙๐ ปี พระราชมงคลรังษี(หลวงตาชี)
โดยคณะนางฟ้าศิษยานุศิษย์วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ก
– พิธีถวายมุทิตาสักการะแด่พระราชมงคลรังษี/ศิษย์วัดไทยบรรเลงดนตรีไทย
– พระราชมงคลรังษี กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาขอบคุณ เป็นเสร็จพิธีฯ

จึงขอนิมนต์พระเถรานุเถระ / เชิญพุทธศาสนิกชนที่เคารพนับถือทุกท่านไปร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน  ขออนุโมทนาขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้

โทร. ๓๐๑-๘๗๑-๘๖๖๐-๑

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.