พิธีทำสามีจิกรรมทำวัตรวันออกพรรษา

Wat Thai Washington, D.C. > Activities > พิธีทำสามีจิกรรมทำวัตรวันออกพรรษา

พิธีทำสามีจิกรรมทำวัตรวันออกพรรษา

  • Posted by: Phramaha Khumtan Aryuvong
พิธีทำสามีจิกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. คณะสงฆ์วัดลาวพุทธวงศ์ วัดลาวลอร์ตัน และวัดลาวเวอร์จิเนีย  นำโดยญาท่านใหญ่หลวงพ่อบุญมี กิตฺติธมฺวณฺโณ และท่านพระอาจารย์ ดร.จันดาพร พร้อมพระสงฆ์จำนวน 13 รูป และญาติธรรมพ่อตู้แม่ตู้จำนวน 33 คน ได้เดินทางมาทำสามีจิกรรมทำวัตรถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี(หลวงตาชี) ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ซึ่งเป็นพระมหาเถระผู้มีพรรษายุกาลมากที่สุดในอเมริกา เป็นพระธรรมทูตต้นแบบ และเป็นหลักชัยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนเป็นเวลานานกว่า 40 ปี นอกจากนั้นอุบาสกอุบาสิกาได้มีศรัทธามาถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. จำนวน 10 รูป รวมพระสงฆ์ทั้งหมด 23 รูป ขออนุโมทนาสาธุการในน้ำใจไมตรีจิตของญาติมิตรทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

“เมื่อถึงวันออกพรรษา  ขอขมาสักการะ บุญกุศลไมเลยละ อย่าประมาทฉลาดดี

ด้วยบุญญาพาต้นทุน มาอุดหนุนเกษมศรี จงสุขสันต์มั่นเปรมปรีดิ์ ให้โชคดีมีชัยเทอญ”

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.