พิธีน้อมถวายมุทิตาสักการะแด่ พระวิเทศรัตนาภรณ์

  • Posted by: methawee
Phra Vitedratanaporn

ขอเชิญร่วมพิธีน้อมถวายมุทิตาสักการะแสดงความยินดี “พระวิเทศรัตนาภรณ์” อาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

พิธีน้อมถวายมุทิตาสักการะแสดงความยินดี
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ให้พระครูสิริอรรถวิเทศ (ถนัด อตฺถจารี,ป.ธ.๕,พธ.บ.,M.A.,Ph.D.) เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา, ประธานกรรมการอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. และประธานกรรมการอำนวยการวัดป่าธรรมรัตน์ เมืองพิทส์เบิร์ก รัฐเพ็นซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ “พระวิเทศรัตนาภรณ์” นำมาซึ่งความโสมนัสปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ คณะสงฆ์ คณะศิษยานุศิษย์ คณะกรรมการ อุบาสกอุบาสิกา หัวหน้าส่วนราชการ สมาคมชมรมไทยในเขตกรุงวอชิงตันดีซี, รัฐแมรี่แลนด์ และรัฐเวอร์จิเนีย จึงได้จัดพิธีน้อมถวายมุทิตาสักการะแสดงความยินดีแด่ พระวิเทศรัตนาภรณ์ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๓)
เวลา ๐๙.๓๐ น. แขกผู้มีเกียรติและพุทธศาสนิกชน พร้อมกันบนอุโบสถศาลา
เวลา ๑๐.๐๐ น. ประธานในพิธี เดินทางมาถึง
– จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย / สมาทานศีล / รับศีล
– พระวิเทศรัตนาภรณ์ ถวายสักการะพระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี
– เจ้าหน้าที่อัญเชิญสัญญาบัตรพระบรมราชโองการฯ
– ประธานในพิธี อ่านพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทาน
สัญญาบัตรพัดยศพระราชาคณะสามัญที่ “พระวิเทศรัตนาภรณ์” จบแล้ว
– พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถา
– พิธีกรอาราธนาพระปริตร / พระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์
– ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา
– ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติถวายเครื่องไทยธรรม / กรวดน้ำรับพร
– พิธีถวายมุทิตาสักการะพระวิเทศรัตนาภรณ์
– ผู้แทนครูอาสา อ่านกลอนมุทิตาสักการะสดุดี
– คณะสงฆ์และแขกผู้มีเกียรติ เข้าถวายมุทิตาสักการะ
– พระวิเทศรัตนาภรณ์ กล่าวอนุโมทนาขอบคุณ มอบของที่ระลึก
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๑.๓๐ น. พุทธศาสนิกชนรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นเสร็จพิธี ฯ
จึงขอนิมนต์ / เรียนเชิญท่านที่เคารพนับถือทุกท่านไปร่วม

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.