พิธีเปิดการปฏิบัติธรรมน้อมถวายเป็นอาจริยบูชา

  • Posted by: Sudhiro
Open Dhamma practice for 93 Year of Luangta Chi

พิธีเปิดการปฏิบัติธรรมน้อมถวายเป็นอาจริยบูชา หลวงตาชี ครบ 93 ปี โดย พระวิเทศรัตนาภรณ์ (ดร.ถนัด อตฺถจารี) ณ วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา วันที่ 7 มิถุนายน 2561

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.