รายงานการประชุมกรรมการวัดไทยฯ,ดี.ซี. เดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๔

Wat Thai Washington, D.C. > News > รายงานการประชุมกรรมการวัดไทยฯ,ดี.ซี. เดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๔

รายงานการประชุมกรรมการวัดไทยฯ,ดี.ซี. เดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๔

 • Posted by: Dr.Handy

รายงานการประชุม  คณะกรรมการบริหารวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.

วาระการประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๔

 • เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ พระครูสิริสิทธิวิเทศ(เรืองฤทธิ์) เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเยี่ยมอาการไม่สบายของโยมพ่อตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔
 • เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ไม่มีการปรับแก้) มติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์
 • เรื่องทำบุญวันออกพรรษาวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ มติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดงานทำบุญออกพรรษา-ตักบาตรเทโวโรหณะ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. บูชาพระรัตนตรัย-สมาทานศีล-ฟังธรรมเทศนา-ตักบาตรเทโวฯ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ อัญเชิญหลวงพ่อดำ ออกให้ญาติโยมได้สักการะบูชา ด้วยดอกไม้และธูปเทียนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติโยมที่มีความเชื่อศรัทธา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และญาติโยมรับประทานอาหาร(โรงทานก๋วยเตี๋ยวด้านนอกอาคารเท่านั้น) เป็นอันเสร็จพิธี
 • เรื่องทำบุญกฐินสามัคคี วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มติที่ประชุมเห็นชอบให้จัดพิธีทอดกฐินตามประเพณีที่เคยปฏิบัติมา มีการเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐินเย็นวันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน และวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่ ๑๐ นาฬิกาเป็นต้นไป ถวายภัตตาหารเพล-ฟังธรรมเทศนา-พิธีทอดกฐินสามัคคี โดยครอบครัว WU Family เป็นเจ้าภาพ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโควิด-๑๙ ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด)
 • เรื่องการเงินของวัด เหรัญญิกรายงานสถานการณ์การเงินของวัด(เอกสารลงแสงธรรมประจำเดือน) ยังคงดำเนินไปได้ด้วยเงินบริจาคเดือนต่อเดือนซึ่งมีค่าใช้จ่ายลดลงเพราะว่าไม่ได้จัดกิจกรรมช่วงปิดวัด/ไม่มีโรงเรียนเปิดสอน แต่ค่าใช้จ่ายของวัดประจำประมาณ ๑๕,๐๐๐ ดอลล่าร์ต่อเดือนซึ่งต้องอาศัยการรับบริจาคจากพุทธศาสนิกชนทั่วไป

อนึ่ง คณะกรรมการอำนวยการฯ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้คณะกรรมการฝ่ายการเงินดำเนินการฝากเงินต้นแบบระยะยาว(Endowments)เพื่อให้ได้รับดอกเบี้ยในการเพิ่มพูนรายได้เพื่อทำนุบำรุงวัดไทยฯดีซี. และความมั่นคงของวัดอีกทางหนึ่งด้วย ส่วนรายระเอียดในการดำเนินการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการไปดำเนินการแล้วนำมาแจ้งให้คณะกรรมการได้ทราบในโอกาสต่อไป

 • เรื่องซ่อมบำรุงวัดไทยฯ การซ่อม alarm system เกือบเรียบร้อยแล้ว การเปลี่ยนหน้าต่างอุโบสถศาลาพระพุทธมงคลวิมลดีซี. เนื่องจากผู้รับเหมายังหาช่างที่จะมาติดตั้งยังไม่ได้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้คุณประพจน์ คุณวงศ์ รองประธานฯ ติดต่อสอบถามความคืบหน้าว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรต่อไป

ส่วนการแก้ไขความชื้น(เกิดเชื้อรา)อันเกิดจากระบบแอร์ ใต้อาคาร ๘๘ ปีหลวงตาชี ได้ดำเนินการแก้ไขโดยคุณเค และเพื่อนๆ มาเป็นอาสาสมัครช่วยทาสีและพยายามหาสาเหตุที่แท้จริง โดยคุณประพจน์ คุณวงศ์ รองประธานฯ จะได้สอบถามไปที่นายช่างผู้ออกแบบ(คุณสมชัย-คุณสมพันธ์)

 • เรื่องอื่นๆ
  • เรื่องการรับกิจนิมนต์ข้างนอกของพระสงฆ์ ที่ประชุมเห็นชอบให้รับกิจนิมนต์ข้างนอกวัดตามที่คณะสงฆ์เห็นสมควร เพื่อเป็นการสงเคราะห์ญาติโยม เช่นงานศพ งานทำบุญเปิดร้าน-ขึ้นบ้านใหม่เป็นต้น
  • เรื่องการปฏิบัติธรรมวันเสาร์(ภาษาอังกฤษ) วันอาทิตย์(ภาษาไทย) ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนที่จะใช้สถานที่ชั้นล่างศาลาอเนกประสงค์หรือบนอุโบสถ แต่ต้องเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก และล้างมือด้วยเจล ไม่มีการเลี้ยงอาหารในวัด เป็นต้น
  • ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดซื้อชุดอุปกรณ์จัดพิธีแต่งงานแบบไทยเพื่อทดแทนของเก่าที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งอยู่ในวงเงินประมาณ ๒๕,๐๐๐ -๓๕,๐๐๐ บาท
  • นัดประชุมครั้งต่อไปวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐(บ่ายโมง)
  • พระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธานฯ ได้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณ และปิดประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.