วันนี้ กับชีวิต ๙๓ ปีหลวงตาชี

  • Posted by: Sudhiro
วันที่อยู่สงบ และยิ้ม

ในหนังสือ “อบอุ่น – อิสระ” คณะเพื่อนธรรมจัดพิมพ์ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มีข้อเขียนของหลวงตาชี เรื่อง “ห้าหลวงพ่อยิ้ม” ความว่า
หลวงพ่อยิ้มองค์ที่ ๑    ยิ้มไว้ใจสดชื่น อายุยืนไร้โรคา รูปร่างงามโสภา เป็นเสน่ห์แก่ปวงชน
หลวงพ่อยิ้มองค์ที่ ๒  ยิ้มไว้ใจสดชื่น ทุกวันคืนจิตผ่องใส จะพบแต่ของใหม่ ตลอดไปชั่วชีวัน
หลวงพ่อยิ้มองค์ที่ ๓  รอยยิ้มบนใบหน้า บ่งบอกว่าเราสบาย  ยิ้มเถิดท่านหญิงชาย ยิ้มแก้ร้ายกลายเป็นดี
หลวงพ่อยิ้มองค์ที่ ๔  ยิ้มให้แก่ทุกคน เป็นมงคลเมื่อพบเห็น จิตใจเขาเยือกเย็น เพราะได้เห็นรอยยิ้มเรา
หลวงพ่อยิ้มองค์ที่ ๕  ยิ้มเช้าแล้วยิ้มสาย  ยิ้มเที่ยงบ่าย ยิ้มตอนเย็น  ยิ้มด้วยใจเยือกเย็น ยิ้มนี้เป็นเสน่ห์เอยฯ

หลวงพ่อยิ้ม

ยิ้มดึงดูดความรักความเมตตา  ยิ้มให้เกิดอำนาจวาสนาในการปกครอง
ยิ้มเป็นของมีเสน่ห์ดึงดูดจิตใจ  ยิ้มทำให้ใบหน้างาม
ยิ้มดับความเลวทรามทางจิตใจ ยิ้มทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตร
ยิ้มพิชิตความเสนียดจัญไร     ยิ้มทำให้จิตใจชื่นบาน
ยิ้มทำให้เกษมสำราญ  ตลอดกาลเป็นนิจแลฯ

หลวงตาชีกับชีวิตที่วัดไทย

พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท หรือ หลวงตาชี หรือ พระราชมงคลรังษี  เดินทางจากบ้านโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดนครพนม (ปัจจุบันคือจังหวัดมุกดาหาร)  อุปสมบทที่วัดโพธิ์ศรีแก้ว อำเภอคำชะอี  เดินทางเข้ากรุงเทพ ศึกษาเล่าเรียนที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาสภมหาเถร)  หลวงพ่อพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก) เป็นต้นแบบ เป็นผู้ให้แรงบันดาลใจ  สร้างจิตวิญญาณ อุดมธรรม ให้ท่านได้สร้างสรรค์งานแก่พระพุทธศาสนา

หลวงตาชีแผ่พลังบุญช่วยเหลือสาธารณประโยชน์

อบรมตนเองจนกลายเป็นพระวิปัสสนาจารย์  ต่อมาจึงตัดสินใจเดินทางเข้าสู่สหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ  ปฏิบัติหน้าที่ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จนถึงปัจจุบัน ได้สร้างความมั่นคง ตั้งหลักปักฐานพระพุทธศาสนา ทั้งด้านศาสนวัตถุ ศาสนทายาท ศาสนพิธี ศาสนธรรม

หลวงตาชีอายุวัฒนมงคล ๙๓ ปี วัดไทย ดี.ซี. ๔๓ ปี

ศาสนวัตถุ วัดนี้สร้างอย่างมั่นคง มีอุโบสถ มีอาคาร ๘๘ ปีหลวงตาชี อาคารอเนกประสงค์ มีสำนักงาน ห้องครัว ห้องฉัน ห้องพักพระสงฆ์ ห้องเรียน มีห้องสมุด เก็บผลงานการประพันธ์ของพระเดชพระคุณฯ และหนังสือ สื่อเผยแผ่พุทธศาสนาของนักเขียนจากทั่วโลก

ศาสนทายาท ท่านสร้างรูปแบบชีวิตแห่งพระสงฆ์ใจสิงห์ พระธรรมทูตต้นแบบ ดำเนินชีวิตอุทิศเป็นพุทธบูชา ชีวิตนี้พลีเพื่อพุทธศาสนา และเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลก

ศาสนพิธี เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธเรา  กิจกรรมใดที่รักษา สืบทอดไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง  จึงมีการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันอาทิตย์ ตลอดปี มีการเปิดเรียนเปิดสอนภาษาไทยวัฒนธรรมไทย แก่ยุวชนผู้สนใจทั่วไป การจัดงานทำบุญวันสำคัญของชาวพุทธ และชาวไทย

ศาสนธรรม  ตั้งแต่เริ่มต้นวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.  วารสาร “แสงธรรม” เป็นสื่อธรรมะ สาระเพื่อชีวิต ผลิตออกทุกเดือนไม่ได้ขาด ตลอด ๔๓ ปี คอลัมน์ธรรมะ  ข้อเขียนจากความคิด  ครูสีหลวงตาสอน คือผลงานที่หลวงตาชีท่านประพันธ์   ได้รวมเล่มจัดพิมพ์เผยแผ่ทั่วโลก ทั้งภาคภาษาไทย และแปลเป็นภาษาอังกฤษ แจกเป็นธรรมทานทั้งในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา

กิจวัตรของหลวงตาชี

แม้ว่าท่านจะอายุมาก สรีระสังขารชรา แต่ท่านยังทำวัตรสวดมนต์ เจริญสมาธิมิได้ขาด ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ น.  ตอนเย็น ๑๗.๓๐ น.  เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยรักและศรัทธา  โดยไม่ยอมให้สังขารร่างกายเป็นปัญหาต่อชีวิตทางธรรม

ชีวิตของท่านยังคงดำเนินไปอย่างมุ่งมั่นในเส้นทางธรรม  ดัง “ไม้อ่อน” ได้ประพันธ์บทกลอนถวายหลวงตาชี  เมื่อปี ๒๕๓๕ ว่า

เย็นร่างกายเมื่อได้อาศัยร่ม
เย็นอารมณ์เมื่อฟังธรรมนำวิถี
เย็นดวงจิตเมื่อได้ปฏิบัติดี
ด้วยเรามี “หลวงตาชี” คอยชี้ทาง

งามวัดวาอารามงามสูงส่ง
งามพระสงฆ์ผู้ทรงศีลดวงจินต์กว้าง
งามเด็กไทยเอกลักษณ์ไทยไม่จืดจาง
ด้วยเราสร้างทางให้เด็กไทยเรา

ประทับใจกับชีวิตและพลังบุญ

ดังบทกลอนเริ่มต้น วันนี้หลวงตาชีมีแต่ยิ้ม เงียบสงบ  เป็นเพียงประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ท่านวางมือจากงานบริหารกิจการคณะสงฆ์ มอบให้คณะศิษยานุศิษย์ทำหน้าที่

ท่านเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นแก่ผู้อาศัยร่มใบบุญ

ด้วยพลังแห่งบุญบารมีที่บำเพ็ญมาตลอดชีวิต  ท่านจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจ ศูนย์รวมศรัทธาของเหล่าสาธุชนทั้งชาวพุทธ และลูกหลานนานาชาติที่แวะเวียนไปวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.  เพื่อกราบไหว้สักการะหลวงตาชี

แม้วันนี้ ท่านไม่ได้เทศน์เช่นเดิมแล้ว  ด้วยสายธารศรัทธา  พระสงฆ์และโยมญาติมิตรก็ยังคงเดินทางไปถวายความเคารพ ถวายนมัสการ  เห็นได้เป็นบุญตา ได้ไหว้วันทาเป็นบุญใจ

หลายท่านได้ถวายทุนปัจจัย  หลวงตาได้รวบรวมมอบให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณประโยชน์ที่ได้ขอความอุปถัมภ์  เช่น การทำบุญในรอบปีที่ผ่านมา สร้างอาคารมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เป็นทุนกว่าสองล้านบาท มอบทุนซ่อมอาคารเรียนให้กับโรงเรียนที่ สปป.ลาว  มอบทุนแก่วัดบ้านนาใหม่สร้างที่เก็บน้ำแก่วัด และเผื่อแผ่แก่ชุมชน  มอบทุนการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ที่ขอความสนับสนุนจากพระเดชพระคุณฯ  นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่ท่านได้ให้ความช่วยเหลือ  ให้แล้วให้เลย โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไร เป็นหัวใจโพธิสัตว์จริงๆ

อายุวัฒนมงคล ๙๓ ปี โดยมีกลุ่มพลังบุญ เป็นประธานจัดงาน

กลุ่มพลังบุญ รวมชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธาซึ่งเป็นคณะเริ่มเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔  (ค.ศ. ๒๐๐๑)  การรวมกลุ่มของลูกหลานชาวพุทธไทยไปบำเพ็ญประโยชน์สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา ช่วยเหลือวัดไทยในอเมริกา และเมืองไทย จนกลายเป็นสายบุญใหญ่ในการทำความดี

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ กลุ่มพลังบุญ นำโดย คุณปราณี เทพธาราคุณ และคณะ  ได้รับภาระเป็นประธานจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๙๓ ปี พระราชมงคลรังษี

จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย เข้าร่วมปฏิบัติภาวนาน้อมถวายเป็นอาจริยบูชา โดยมี พระราชสิทธิมุนี (บุญชิต) พระวิปัสสนาจารย์จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ นำปฏิบัติระหว่าง ๗-๙ มิถุนายน และวันทำบุญเป็นมุทิตาสักการะ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์  เป็นบุญใหญ่ที่พร้อมจิตรวมใจให้เกิดความดีงาม สิริมงคลแก่ชีวิตตน ได้ร่วมยกย่องเชิดชูแด่พระมหาเถระผู้เป็นต้นแบบชีวิตพระธรรมทูต  ทั้งชีวิตดำรงสมณเพศ สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา

รวมพลังแห่งบุญ  ความปลาบปลื้มปีติ อิ่มเอมเปรมใจ เบิกบานมุทิตาน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณ พระราชมงคลรังษี  เป็นร่มโพธิ์ใบใหญ่ ร่มไทรใบหนา ขอธาตุขันธ์สุขสงบเย็นตลอดกาลนานเทอญ

พระครูสุธีธรรมธร (อำพล สุธีโร)

รวบรวม/เรียบเรียง

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.