สรุปข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

Wat Thai Washington, D.C. > Activities > สรุปข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

สรุปข่าวประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

  • Posted by: Dr.Handy

 

วันอาทิตย์ ที่ ๓ กรกฎาคม ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและกรรมการทั่วไปประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ซึ่งมีเรื่องประธานแจ้งให้ทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่องสรุปงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๗ ปีหลวงตาชี เรื่องการเตรียมงานทำบุญวันเข้าพรรษาซึ่งมีการออกร้านจำหน่ายอาหารและอื่น ๆ และเรื่องอื่น ๆ เช่นการซ่อมบำรุงทั่ว ๆไป

วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม งานทำบุญวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๕ ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๙ น. พิธีเปิดงานโดยพระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธานอำนวยการฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย(หลวงพ่อดำ) นำไหว้พระสวดมมนต์ย่อ พร้อมด้วยประธานฝ่ายฆราวาส คุณวรมน วรุตตมะ อัครราชทูตที่ปรึกษา และHead of Chancery ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน จากนั้นเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ปิดทองหลวงพ่อดำ บูชาดอกไม้ ธูปเทียน เปิดร้านค้าให้พุทธศาสนิกชนได้จับจ่ายซื้อของที่ต้องการ

เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีไหว้พระ รับศีลในอุโบสถ พระสงฆ์ ๑๐ รูปเจริญพระพุทธมนต์ แล้วออกรับบิณฑบาต แล้วถวายภัตตาหารเพล เสร็จแล้ว

เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีทำวัตร-สวดมนต์แปลในอุโบสถ จบแล้ว ฟังธรรมเทศนาเรื่องความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา โดย พระวิเทศรัตนาภรณ์จากนั้นนำกล่าวคำถวายดอกไม้-ธูปเทียน แล้วเดินเวียนเทียนรอบอุโบสถ เป็นอันเสร็จพิธี

วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ กรกฎาคม จัดงานทำบุญวันอาสาฬหบูชา~เข้าพรรษา ปี ๒๕๖๕ ณ วัดป่าธรรมรัตน์ เมืองพิทส์เบอร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. มีพระธรรมทูตประกอบพิธี ๕ รูป โดยมี พระวิเทศรัตนภรณ์ เป็นประธาน นำเจริญพระพุทธมนต์ แสดงธรรมเทศนาเรื่องความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา(ภาษาอังกฤษ) ญาติธรรมร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และถวายดอกไม้ธูปเทียน ผ้าอาบน้ำฝน เวียนเทียนปทักษิณรอบพระพุทธปฏิมากร มีญาติธรรมสมาชิกวัดร่วมพิธี ๕๐ กว่าคน ได้ปัจจัยบำรุงวัดที่ได้จากทุกท่านร่วมทำบุญในวันนี้ $3,190.00 อนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่าน

 

วันศุกร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม คณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ พร้อมด้วยวัดสมาชิก ๑๒๐ วัดทำพิธีแสดงสามีจิกรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงตาชี(พระราชมงคลรังษี) ผ่านสื่อสารออนไลน์ ตามธรรมเนียมปฏิบัติในเทศกาลเข้าพรรษาทุก ๆปี สามีจิกรรม หมายถึง การขอขมาโทษกัน ให้อภัยกัน ทุกโอกาสไม่ว่าจะมีโทษขัดข้องหมองใจกันหรือไม่ก็ตาม โอกาสควรทำสามีจิกรรมนั้นเพื่อความสามัคคีกัน อยู่ร่วมกันโดยสงบสุข การทำความชอบนี้เป็นไปตามอาวุโส(ผู้ใหญ่) ภันเต (ผู้น้อย) ตามพระวินัยนิยมบรมพุทธานุญาตไว้ เป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่งที่ภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกัน

วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม พิธีถวายพระพรชัยมงคล ทำบุญตักบาตร และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. สถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. พร้อมทั้งชุมชนชาวไทยในกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ อุโบสถศาลาพระพุทธมงคลวิมลดีซี โดยมีนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ รับศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระธรรมทูต รวม ๙ รูป จากนั้นเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เปิดกรวยดอกไม้ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และนำข้าราชการทีมประเทศไทยและครอบครัว เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทย พร้อมด้วยนายกสมาคม ชมรม องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนปวงชนชาวไทยที่พำนักอาศัยในเขตกรุงวอชิงตันและและรัฐใกล้เคียง ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายเป็นเครื่องราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จากนั้นผู้เข้าร่วมงานถวายผ้าไตรจีวร เครื่องไทยธรรม พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนากถา กรวดน้ำรับพร

มีโต๊ะลงนามถวายพระพร ก่อนจะร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายเพลแด่พระสงฆ์อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้ทุกคนได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการทำความสะอาดบริเวณวัดในส่วนต่าง ๆ เช่น การเช็ดฝุ่นและจัดหนังสือในห้องสมุด เช็ดกระจกบานประตู หน้าต่าง ตัดหญ้า ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันด้วย ในนามคณะสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของมอนท์โกเมอร์รี่โดยพระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธานอำนวยการฯ และพระครูสิริสิทธิวิเทศ รองประธานฯ เวลา ๑๓ นาฬิกาตรง เจ้าหน้าที่ของ Montgomery county ๒ คน คือ Kate Chance ,Faith Liaison and Yi Shen, Asian Liaison office of Community Partnerships เดินทางมาปรึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนสมาชิกชาววัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. เพื่อให้ความช่วยเหลือในฐานะที่เราอาศัยอยู่ในมอนท์โกเมอรี่ เคาน์ตี้ ต้องได้รับความปลอดภัยและรัฐสวัสดิการที่พึ่งได้รับ เช่น ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กรณีการเหยียดผิว และเชื้อชาติ-เกลียดชังคนเอเชียซึ่งมีกรณีนี้เกิดขึ้นบ่อย ๆในชุมชนอื่น ๆ  ด้านดูแลสุขภาพโดยเฉพาะคนสูงอายุที่เป็นสมาชิกของวัดพร้อมที่จะอำนวยความสะดวก ด้านให้การศึกษาความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ตลอดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้อต้น การใช้สื่อเทคโนโลยีป้องกันถูกหลอกลวงทางออนไลน์ ตลอดถึงการให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินสามารถโทรศัพท์เรียกเบอร์เร่งด่วน 311 เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที และให้ความมั่นใจ อุ่นใจแก่ชุมชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนี้ นับว่าได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทุกเมื่อ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม   พิธีแสดงสามีจิกรรมแด่พระเดชพระคุณ พระราชมงคลรังษี(หลวงตาชี) ตามประเพณีนิยมในเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปีโดยคณะสงฆ์พระธรรมทูตวัดเครือข่ายของวัดไทยฯดี.ซี. ๓ วัด คือ ๑.วัดป่าสันติธรรม เวอร์จีเนีย พระจำพรรษา ๓ รูป ๒. วัดป่าธรรมรัตน์ พิทส์เบอร์ก เพนซิลวาเนีย พระจำพรรษา ๔ รูป ๓. วัดโปรดเกศเชษฐารามอเมริกา พระจำพรรษา ๕ รูป และวัดไทยฯ ดี.ซี. พระจำพรรษา ๘ รูป มีพระอาคันตุกะ ๑ รูปร่วมกันทำสังฆกรรมฟังพระปาติโมกข์ ประชุมสงฆ์ ๒๑ รูปขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลและอำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ที่มาร่วมงานนี้

 

ปฏิทินข่าวเดือนสิงหาคม

๑๔ สิงหาคม ทำบุญวันแม่แห่งชาติ

๒๘ สิงหาคม ประชุมสามัญประจำปีเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการปี ๒๕๖๕-๒๕๖๗

 

 

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.