สรุปข่าวประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

Wat Thai Washington, D.C. > News > สรุปข่าวประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

สรุปข่าวประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

  • Posted by: Dr.Handy

สรุปข่าวประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

  • งานเลี้ยงส่งท่านเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน และข้าราชการที่ครบวาระ

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕  คณะกรรมการอำนวยการวัดวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ร่วมกับสมาคม ชมรมต่างๆ ชุมชนชาวไทยในเขตกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. จัดงานเลี้ยงอำลา ท่านเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน  นายมนัสวี ศรีโสดาพล ในโอกาสเกษียณอายุราชการ จะเดินทางกลับประเทศไทยในปลายเดือนกันยายนนี้ ซึ่งถือว่าข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยและชุมชนชาวไทยในเขตกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอด ในโอกาสนี้จึงได้จัดงานเลี้ยงส่งเป็นการอำลาด้วยอาลัยในน้ำใจไมตรีจิตมิตรภาพอย่างยิ่ง ขอให้ท่านเดินทางกลับไทยโดยสวัสดิภาพปลอดภัย

  • One Day Meditation Workshop และทำบุญครบ ๑๑ ปีการมรณภาพของพระเทพกิตติโสภณ

วันที่ ๑๐ กันยายน พระวิเทศรัตนาภรณ์ รับนิมนต์เป็นพระวิปัสสนาจารย์สอนสมาธิ-เจริญจิตภาวนาแก่ชาวอเมริกันและชาวไทยที่วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นครนิวยอร์ก มีผู้ร่วมปฏิบัติ ๑๙ รูป/คน และในวันที่ ๑๑ กันยายน ได้จัดพิธีทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระเทพกิตติโสภณ อดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ และอดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป มีพระธรรมทูตเข้าร่วมงานประมาณ ๓๐ รูปและฆราวาสญาติโยมเข้าร่วมมากกว่า ๕๐ คน

  • งานทำบุญวันสารทไทย ณ วัดไทยฯ ดี.ซี.

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน นางสาวจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อัครราชทูต ได้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญวันสารทไทย ณ วัดไทยฯ ดี.ซี. โดยมี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยได้ร่วมกันสวดมนต์ สมาทานศีล ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ รวมทั้งได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายสลากภัตผลไม้ ทอดผ้าบังสุกุล และถวายภัตตาหารเพลแด่คณะพระภิกษุสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกัน

  • พระวิเทศรัตนาภรณ์ ปฏิบัติศาสนกิจที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

วันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน พระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธานอำนวยการวัดไทยฯ ดี.ซี. เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ เดินทางไปร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ และเปิดสำนักงานใหญ่องค์การพระธรรมทูตโลก (WBDO) ที่ Fort Austin, เมือง Plymouth England และในโอกาสที่ตรงกับวันบรรจุพระศพ(๑๙ ก.ย.)ได้ร่วมงานสวดส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยของสมเด็จพระราชินีนาถ เอลลิชาเบธที่ ๒ แห่งอังกฤษ ที่โบสถ์เก่าแก่เมือง Litchfield และได้เยี่ยมมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ด้วย โดย ดร.อาร์ต อดีตอาจาย์ประจำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้นำทัศนศึกษาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น Kings College, Emanuel College, Clare College เป็นต้น และได้ร่วมพิธีสวดส่งเสด็จสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ ๒ ที่นี่อีกด้วย

C

ในการเปิดสำนักงานใหญ่องค์การพระธรรมทูตโลกครั้งนี้ มีคณะกรรมการบริหารองค์การ เข้าร่วม เช่น พระวิมลศาสนวิเทศ รองประธาน จากนอร์เวย์ พระวิเทศปุญญาภรณ์ รองประธาน จากสวีเดน พระครูอุบลจารุวรรณ จากประเทศไทย และคณะสงฆ์จากสหราชอาณาจักร มาร่วมงานมากกว่า ๓๐ รูป และคณะธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธ จำนวน ๕๐ ท่าน อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ทำงานเบื้องหลังอย่างเหน็ดเหนื่อย อนุโมทนาสาธุกับเพื่อนญาติธรรมธรรมทูตคฤหัสถ์ที่เดินทางไกลมาจากทุกทิศเพื่อมางานนี้ งานนี้สำเร็จลงได้ด้วยทุกคน “ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ร่วมมือ ร่วมใจ ทำอะไรก็สำเร็จ” สาธุๆๆ

  • พระวิเทศรัตนาภรณ์ ปฏิบัติศาสนกิจต่างรัฐ

วันที่ ๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการสมัชชาฯ เดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยวิสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๕ (การประชุมเจ้าอาวาสประจำปี) และเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในพิธีทำบุญทักษิณานุปทาน วันพระธรรมทูตรำลึก อุทิศส่วนกุศลให้พระธรรมทูตสายต่างประเทศที่มรณภาพในสหรัฐอเมริกา ณ วัดพุทธาวาส นครฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส มีพระธรรมทูตเข้าร่วมการประชุมและพิธีทำบุญ จำนวน ๙๗ รูป และญาติโยมชาววัดพุทธาวาส ถวายการต้อนรับอย่างดี อุปถัมภ์ด้านภัตตาหารและที่พักอาศัยตลอดถึงจัดห้องประชุมด้วยความเรียบร้อย น่าอนุโมทนาสาธุ ๆ

  • งานทำบุญวันสารทไทย และทำบุญฉลองวัดป่าธรรมรัตน์ ครบ ๑๑ ปี

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธานอำนวยการสร้างวัดป่าธรรมรัตน์ เดินทางไปร่วมพิธีทำบุญวันสารทไทย มีการทำบุญตักบาตร บังสุกลรวมญาติ ถวายภัตตาหารเพล ฟังธรรมบรรยาย และทำบุญฉลองวัดป่าธรรมรัตน์ ซึ่งได้ก่อตั้งมาครบ ๑๑ ปี ณ เมืองพิทส์เบอร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย มีพระธรรมทูตจากวัดโปรดเกศเชษฐารามอเมริกามาร่วม ๒ รูป พระธรรมทูตจำพรรษาที่วัดป่าธรรมรัตน์ ๓ รูป รวมเป็น ๖ รูป มีญาติโยมเข้าร่วมทำบุญมากว่า ๕ ๐ ท่าน อนุโมทนาสาธุ ๆ

ปฏิทินข่าวเดือนตุลาคม

๒ ตุลาคม ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำเดือน

๙ ตุลาคม ทำบุญวันออกพรรษา/ตักบาตรเทโวโรหณะ

๑๖ ตุลาคม ทำบุญทอดกฐินวัดป่าธรรมรัตน์ เมืองพิทส์เบอร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย

๒๓ ตุลาคม ทำบุญทอดกฐินวัดโปรดเกศเชษฐารามอเมริกา รัฐนิวยอร์ก

๓๐ ตุลาคม ทำบุญทอดกฐินวัดป่าสันติธรรม รัฐเวอร์จีเนีย

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.