สรุปข่าวประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

Wat Thai Washington, D.C. > Activities > สรุปข่าวประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

สรุปข่าวประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

  • Posted by: Dr.Handy

วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทำบุญวันออกพรรษา-ตักบาตรเทโวโรหณะ วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เวลา ๑๐.๐๐ น. เริ่มพิธีทำบุญวันออกพรรษา- ตักบาตรเทโวโรหณะ โดยมีนางสาวพิมพ์เพ็ญ ธนาคุณ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคง เป็นผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน   ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธี พระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี(หลวงตาชี)ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระธรรมทูตอีก ๗ รูป ประกอบพิธีทางศาสนาไหว้พระ สมาทานศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  และฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันออกพรรษา โดยพระวิเทศรัตนาภรณ์ จากนั้นประธานในพิธีพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมากมาร่วมทำบุญตักบาตรเทโว เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต และขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานบริการอาหารอร่อย น้ำปานะรสชาติถูกใจ ที่มีจิตศรัทธามาตั้งโรงทานมหากุศลบริการสาธุชนที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วย

และในวันเดียวกันนี้ เวลา ๙.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น. ได้มีคณะอาสาสมัครจากองค์กร Hepatitis B Initiative of Washington D.C. มาให้บริการตรวจเลือด (Blood Screen) และ ฉีดวัคซีน Covid Booster เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-๑๙ ให้มีสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยใจเป็นสุขกันทุกคน อนุโมทนาคณะพยาบาลและกรรมการวัดไทยฯดีซี.ที่ได้ช่วยอำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 เจ้าหน้าที่ Montgomery County มาเยี่ยมวัด

 วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ พระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธานอำนวยการฯ วัดไทยฯ ดี.ซี. ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่ของ Montgomery County คือคุณ Kacy Rohn และเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเธอเป็นเจ้าหน้าที่ Historic Preservation Specialist from Montgomery Planning ได้ร่วมพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องวัฒนธรรมของชาวพุทธไทยใน Montgomery County ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ความสนใจในการสร้างวัดไทยฯ ดี.ซี. และสร้างชมชุนชาวไทยในเขตมหานครกรุงวอชิงตัน (metropolitan area, DC MD VA) ท่านประธานฯ ได้มอบหนังสือประวัติวัดไทยฯ ดี.ซี. และได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารวัดไทยฯ ดี.ซี. และได้เชิญให้เจ้าหน้าที่มาร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นี้ด้วย

ทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดป่าธรรมรัตน์ พิทส์เบอร์ก

 วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม มีพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าธรรมรัตน์ เมืองพิทส์เบอร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย ประธานกฐินโดยกลุ่มสตรีผู้รักธรรม ลูกศิษย์วัดไทยฯ ดี.ซี. รัฐแมรี่แลนด์ พร้อมด้วยสาธุชนจากเมืองพิทส์เบอร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย รัฐเวอร์จีเนีย รัฐนิวยอร์ก รัฐโอไฮโอ และรัฐใกล้เคียงมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์  ในโอกาสนี้ พระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธานอำนวยการฯ แสดงพระธรรมเทศนา เรื่องอานิสงส์กฐิน พร้อมด้วยพระธรรมทูตจากวัดโปรดเกศฯอเมริกา มาร่วมประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ ทุกอย่างราบรื่นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้รับเงินบริจาคบริวารกฐิน จำนวน $64,566.25 ดอลลาร์ ขออนุโมทนาสาธุกับคณะเจ้าภาพและญาติธรรมทุกๆ ท่าน ที่ทำให้งานนี้สำเร็จลงอย่างงดงามอิ่มบุญอุ่นธรรมโดยถ้วนหน้า

 ทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดโปรดเกศเชษฐารามอเมริกา NY

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม  พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโปรดเกศเชษฐารามอเมริกา น้ำตกไนแองการ่า รัฐนิวยอร์ก ประธานทอดกฐิน คือคุณจรูญ คุณสุภาพร พูนวงษ์ประเสริฐ จากมหานครนิวยอร์ก พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญจากหลายรัฐมาร่วมงาน พระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธานอำนวยการวัดไทยฯ ดี.ซี. ได้รับนิมนต์เดินทางไปเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ และมีคณะญาติโยมชาววัดไทยฯ ดี.ซี. จำนวน ๑ คันรถตู้เดินทางไปร่วมตั้งโรงทานบริการอาหารรสแซ่บอีกด้วย โดยมีพระมหาปิยะ อุตฺตมปญฺโญ ป.ธ.๙ ประธานสงฆ์วัดโปรดเกศฯ ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิต สถานที่วัดเป็นรมณีย์มีพื้นที่กว้างขวางเรียบง่ายดูสบายตา อยู่ไม่ไกลจากน้ำตกไนแองการ่า หากมีเวลาก็แวะไปเยี่ยมเยือนได้ทุกเมื่อ กฐินทานถือเป็นงานบุญใหญ่ของชาวพุทธ เมื่อถึงเทศกาลทำบุญกฐิน ทุกคนจึงขวนขวายร่วมด้วยช่วยกันทำบุญตามกำลังศรัทธา เพราะเชื่อว่าถ้าได้ร่วมทำบุญกฐินจะได้รับผลบุญยิ่งใหญ่ ก็ขอให้ทุกท่านที่ได้ไปร่วมงานบุญกฐินในทุกๆ วัด มีความสุข สมหวัง ดังมโนปรารถนาทุกประการเทอญ

 งาน “ธารน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม” ภาคอีสาน

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม วัดไทยฯ ดี.ซี. ร่วมกับสมาคมไทยอีสานแห่งกรุงวอชิงตัน ได้จัดงานมหากุศล “ธารน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม” ขึ้น ณ วัดไทยฯ ดี.ซี. เพื่อหาทุนทรัพย์ไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องชาวไทยภาคอีสานที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างหนักในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย เช่น อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มหาสารคาม ขอนแก่น ชัยภูมิ เป็นต้น ซึ่งปีนี้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างรุนแรงและน้ำท่วมขังเป็นแรมเดือน ในโอกาสนี้ ทางสมาคมไทยอีสาน ได้เชิญสมาคม ชมรมต่างๆ มาร่วมงาน โดยมีนางสาวจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อุปทูต ณ กรุงวอชิงตัน มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย พร้อมด้วยพี่น้องจากสมาคมชมรมต่างๆ มาร่วมงานอย่างคับคั่ง คุณพนมรัตน์ มุขกัง นายกสมาคมไทยอีสานแห่งกรุงวอชิงตัน ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และกล่าวขอบคุณทุกน้ำใจที่ทุกท่านได้ร่วมบริจาคเงินสู้ภัยน้ำท่วมในครั้งนี้โดยมีพระเดชพระคุณหลวงตาชี พร้อมด้วยคณะสงฆ์พระธรรมทูตได้ร่วมบริจาคด้วย

เงินที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 14,172.00 ดอลลาร์(ยังมีมาเพิ่มเติม) โดยทางสมาคมไทยอีสานจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ ทุกดอลล่าร์ไปช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยอีสานตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้ จึงขอขอบคุณในน้ำใจอันงดงามของทุกท่าน และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

ประธานอำนวยการฯปฏิบัติศาสนกิจต่างรัฐ

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ พระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธานอำนวยการฯ รับนิมนต์ไปแสดงธรรมในงานทอดกฐินสามัคคี วัดพระธาตุดอยสุเทพนิวเม็กซิโก เมืองอัลบูเคอร์กี้ รัฐนิวเม็กซิโก โดยมีคุณเบญจมาศ คุณฉัตรชัย แสนงาม เป็นประธานจากนครนิวยอร์ก เพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิที่พักสงฆ์ทดแทนหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ซึ่งทางวัดยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก จึงได้ระดมกองทุนจากวัดต่าง ๆในสมัชชาสงฆ์ไทยฯร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ งานทอดกฐินสามัคคีวัดป่าสันติธรรม เพื่อสมทบทุนในการชำระหนี้สินที่ทางวัดยังค้างชำระในการก่อสร้างอาคาร ๙๔ ปีหลวงตาชี โดยอาศัยการทำบุญบริจาคร่วมด้วยช่วยกันของสมาชิกวัดป่าสันติธรรม ทั้งใกล้และไกลในโอกาสนี้ โดยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงตาชี และคณะสงฆ์วัดไทยฯดี.ซี.พร้อมด้วยญาติโยมชาววัดไทยฯดีซี.ได้จัดต้นผ้าป่าบริวารกฐินไปร่วมด้วยในครั้งนี้

ปฏิทินข่าว

๖ พฤศจิกายน งานทอดกฐินสามัคคี วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.