สรุปข่าวเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

Wat Thai Washington, D.C. > Activities > สรุปข่าวเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

สรุปข่าวเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

  • Posted by: Dr.Handy

วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

โครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติธรรมสัญจร ณ วัดป่าสันติธรรม เมืองแคร์รอลตัน รัฐเวอร์จีเนีย สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยพระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการ และวัดในเครือ ๔ วัด ได้แก่วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. วัดป่าธรรมรัตน์ และวัดโปรดเกศเชษฐารามอเมริกา ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ถึง ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีพระพุทธา ฐิตโพธิ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ พร้อมด้วยญาติธรรม

ขออนุโมทนาบุญกับคุณสรายุทธิ์(หนึ่ง) แย้มบาล แห่งร้านอาหารไทยปาปาย่า ถวายภัตตาหารเพล และคุณเบญจมาส เบสญ์ แห่งร้านอาหารไทยเอราวัณ ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์และคณะผู้ปฏิบัติธรรม ประจำวันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทำให้การปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามบรรลุเป้าหมายของโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานทุกประการ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น .-๑๑.๐๐ น. ยืน เดิน นั่ง สมาธิเจริญจิตตภาวนาต่อเนื่องในอิริยาบถต่างๆ อนุโมทนาสาธุ สาธุ

 

วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

คณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ​ กรุงวอชิงตัน​ พร้อมด้วย ชมรม สมาคม และชุมชนชาวไทยในเขตกรุงวอชิงตัน รัฐเวอร์จีเนีย รัฐแมรี่แลนด์ และรัฐใกล้เคียง ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคลขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เทอญ

เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.

การจัดงานวันแม่วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ขออนุโมทนาบุญทุกฝ่าย ทั้งพระธรรมทูต และคณะกรรมการวัดไทยฯดีซี. คณะข้าราชการสถานทูตไทย ณ​ กรุงวอชิงตัน ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำให้งานนี้สำเร็จด้วยความเรียบร้อยดีงาม สาธุ อนุโมทนาบุญด้วย ทั้งโรงทาน และคณะแม่ครัววัดไทยฯดีซี.

 วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

พิธีสาธยายพระไตรปิฏกโดยคณะสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. เวลาบ่าย ๒ โมง นำโดยพระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธานอำนวยการฯ และเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ และญาติธรรมชาววัดไทยฯดี.ซี. สาธยายบาลี-ไทย เรื่องสติ เพื่อสันติภาพโลก(Mindfulness for World Peace) ในบทมหาสติปัฏฐานสูตร เป็นการเตรียมความพร้อมในการสาธยายพระไตรปิฏก 4 ทวีปขององค์การพระธรรมทูตโลก WBDO ที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้

โครงการสาธยายพระไตรปิฎกออนไลน์ (Virtual Tipitaka Chanting) จัดขึ้นโดยความร่วมมือของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศทั่วโลก หรือ ในนามองค์การพระธรรมทูตโลก (WBDO- The World Buddhist Dhammaduta Organisation) การสาธยายพระไตรปิฎก ๔ ทวีป ประจำปี ๒๕๖๕ ได้กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติให้สาธยายมหาสติปัฏฐานสูตร โดยมีแนวความคิดรวบยอดในงานปีนี้ (Theme) คือ สติเพื่อสันติภาพโลก Mindfulness for World Peace

วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประชุมคณะกรรมการวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการซึ่งได้หมดอายุลงตามวาระตามกฎข้อบังคับ(Bylaws)ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ไม่สามารถจะทำการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมได้ บัดนี้จึงได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗ โดยมีเลือกตั้งตามใบสมัครคณะกรรมการอำนวยการ มีพระราชมงคลรังษีเป็นประธานที่ปรึกษา พระสงฆ์ ๗ รูป เป็นกรรมการอำนวยการ และฆราวาสอีก ๑๒ คน พร้อมด้วยกรรมการทั่วไป และกรรมการที่ปรึกษา ตามกฎข้อบังคับทุกประการ

ปฏิทินข่าวประจำเดือนกันยายน

  • ๑๘ กันยายน งานทำบุญวันสาทรไทย
  • ๒๓-๒๔ กันยายน ประชุมเจ้าอาวาสประจำปี (วิสามัญ) ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๕ ณ วัดพุทธาวาส ฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส
  • ๒๕ กันยายน งานทำบุญครบรอบ ๑๑ ปี/ทำบุญวันสาทรไทย วัดป่าธรรมรัตน์ พิทส์เบอร์ก

 

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.