Wat Thai Washington, D.C. > Events > Activities > Sart Thai Ceremony

Sart Thai Ceremony

Location

13440 Layhill Road Silver Spring, MD 20906

Date & Time

September 14, 2019 - September 15, 2019 06:24 AM - 06:56 PM

Save event to calendar
Join now 23

Sart Thai Ceremony

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ
วันสารทไทย (ทำบุญถวายสลากภัต)
ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.
๑๔๑๕ กันยายน  ๒๕๖๒

—————–

พิธีสารท  เป็นประเพณีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บุพการีชน ซึ่งเป็นบรรพบุรุษญาติพี่น้อง ผู้ล่วงลับไปแล้ว ดังนั้น เพื่อให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มีโอกาสทำบุญในวันสำคัญเช่นนี้ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. จึงได้จัดงานทำบุญ “วันสารทไทย” ขึ้น โดยมีกำหนดการ ดังนี้

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๒  
เวลา   ๐๙.๐๐   น.     สวดมนต์ทำวัตรเช้า, รวบรวมชื่อ-ตั้งรูปภาพ (ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว) เพื่อที่จะบังสุกุลอุทิศ
ส่วนกุศลไปให้ ณ อุโบสถศาลาพุทธมงคลวิมลดีซี
เวลา   ๑๐.๐๐    น.     จัดตั้งต้นผ้าป่ามหากุศลวันสารทไทย
เวลา   ๑๖.๓๐   น.     ทำพิธีกวนข้าวกระยาสารท
เวลา   ๑๘.๐๐   น.     สวดมนต์ทำวัตรเย็น, ฟังธรรม, สนทนาธรรม
วันอาทิตย์ที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๒

เวลา   ๐๗.๐๐   น.    ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา   ๐๘.๐๐   น.     เปิดร้านจำหน่ายอาหาร พืช – ผัก – ผลไม้ และของที่ระลึกต่าง ๆ
เวลา   ๐๙.๐๐   น.     เริ่มทำบุญปิดทองหลวงพ่อดำ /ถวายสังฆทาน /ตักบาตรพระประจำวันเกิด
เวลา   ๑๐.๐๐   น.     พิธีทำบุญถวายสลากภัตผลไม้
– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– สมาทานศีล / สวดมาติกา-บังสุกุล  เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บุพการีชน
– ฟังพระธรรมเทศนาอานิสงส์วันสารทไทย ๑ กัณฑ์  โดย พระราชมงคลรังษี
– ประกอบพิธีถวายสลากภัตผลไม้  แด่พระสงฆ์  ๑๐  รูป (ไม่มีบิณฑบาต)
– พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี
เวลา   ๑๑.๐๐   น.     ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

จึงขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย  มาร่วมทำบุญถวายสลากภัต สมาทานศีล ฟังธรรม ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้.

13440 Layhill Road Silver Spring, MD 20906

Join the event

Join the event