The 97th of Luangta Chi

Location

13440 Layhill Road Silver Spring, MD 20906

Date & Time

June 5, 2022 - June 5, 2022 06:30 AM - 06:00 PM

Save event to calendar

กำหนดการทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลครบ ๙๗ ปี
พระราชมงคลรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท, หลวงตาชี)
ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.,ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. มลรัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕Walking Meditation

 • 9:30 AM — 10:30 PM
  13440 Layhill Road Silver Spring, MD 20906
  จัดปฏิบัติธรรม “ธรรมสมโภช ๙๕ ปี หลวงตาชี”
  จัดปฏิบัติธรรม “ธรรมสมโภช ๙๕ ปี หลวงตาชี”
  • Phrakrupariyatdhammarama
   Phrakrupariyatdhammaram
   Member board of Director
  • Phravidesjratanaporn
   Phravidesjratanaporn
   President Member Board of Directors
 • 9:30 AM — 10:30 PM
  13440 Layhill Road Silver Spring, MD 20906
  จัดปฏิบัติธรรม “ธรรมสมโภช ๙๕ ปี หลวงตาชี”
  จัดปฏิบัติธรรม “ธรรมสมโภช ๙๕ ปี หลวงตาชี”
  • Phrakrupariyatdhammarama
   Phrakrupariyatdhammaram
   Member board of Director
  • พระมหาสิทธิผล สิทฺธิผโล
   พระมหาสิทธิผล สิทฺธิผโล
   พระวิปัสสนาจารย์
  • Phravidesjratanaporn
   Phravidesjratanaporn
   President Member Board of Directors
 • 11:00 AM — 12:00 AM
  13440 Layhill Road Silver Spring, MD 20906
  จัดปฏิบัติธรรม “ธรรมสมโภช ๙๕ ปี หลวงตาชี”
  จัดปฏิบัติธรรม “ธรรมสมโภช ๙๕ ปี หลวงตาชี”
  • Phravidesjratanaporn
   Phravidesjratanaporn
   President Member Board of Directors
  • Phrakrusudhidhammathorn
   Phrakrusudhidhammathorn
   Member Board of Director
 • 10:00 AM — 11:30 PM
  13440 Layhill Road Silver Spring, MD 20906
  จัดปฏิบัติธรรม “ธรรมสมโภช ๙๕ ปี หลวงตาชี”
  จัดปฏิบัติธรรม “ธรรมสมโภช ๙๕ ปี หลวงตาชี”
  • Phravidesjratanaporn
   Phravidesjratanaporn
   President Member Board of Directors
  • พระมหาสิทธิผล สิทฺธิผโล
   พระมหาสิทธิผล สิทฺธิผโล
   พระวิปัสสนาจารย์
  • Phrakrupariyatdhammarama
   Phrakrupariyatdhammaram
   Member board of Director
 • 1:30 AM — 8:30 PM
  13440 Layhill Road Silver Spring, MD 20906
  จัดปฏิบัติธรรม “ธรรมสมโภช ๙๕ ปี หลวงตาชี”
  จัดปฏิบัติธรรม “ธรรมสมโภช ๙๕ ปี หลวงตาชี”
  • Phrakrusudhidhammathorn
   Phrakrusudhidhammathorn
   Member Board of Director
  • Phrakrupariyatdhammarama
   Phrakrupariyatdhammaram
   Member board of Director
  • Phravidesjratanaporn
   Phravidesjratanaporn
   President Member Board of Directors
 • 9:30 AM — 10:30 PM
  13440 Layhill Road Silver Spring, MD 20906
  จัดปฏิบัติธรรม “ธรรมสมโภช ๙๕ ปี หลวงตาชี”
  จัดปฏิบัติธรรม “ธรรมสมโภช ๙๕ ปี หลวงตาชี”
  • Luangta Chi
   Phra RajaMongkolrangsi (Luangta Chi)
   Most Venerable Monk, The Abbot
  • Phrakrupariyatdhammarama
   Phrakrupariyatdhammaram
   Member board of Director
  • พระมหาสิทธิผล สิทฺธิผโล
   พระมหาสิทธิผล สิทฺธิผโล
   พระวิปัสสนาจารย์
 • 1:30 PM — 5:30 PM
  3440 Layhill Rd. Silver Spring, MD 2090
  จัดปฏิบัติธรรม “ธรรมสมโภช ๙๕ ปี หลวงตาชี”
  จัดปฏิบัติธรรม “ธรรมสมโภช ๙๕ ปี หลวงตาชี”
  • Phravidesjratanaporn
   Phravidesjratanaporn
   President Member Board of Directors
  • Phrakrusudhidhammathorn
   Phrakrusudhidhammathorn
   Member Board of Director
 • 10:00 AM — 11:30 PM
  13440 Layhill Road Silver Spring, MD 20906
  จัดปฏิบัติธรรม “ธรรมสมโภช ๙๕ ปี หลวงตาชี”
  • Phravidesjratanaporn
   Phravidesjratanaporn
   President Member Board of Directors
  • พระมหาสิทธิผล สิทฺธิผโล
   พระมหาสิทธิผล สิทฺธิผโล
   พระวิปัสสนาจารย์
  • Phrakrupariyatdhammarama
   Phrakrupariyatdhammaram
   Member board of Director
 • 1:00 AM — 5:00 PM
  13440 Layhill Rd. Silver Spring, MD 2090 6
  จัดปฏิบัติธรรม “ธรรมสมโภช ๙๔ ปี หลวงตาชี”
  เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ อุโบสถศาลาพุทธมงคลวิมลดีซี เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีทักษิณานุปทาน อุทิศส่วนกุศลแด่บุรพาจารย์ผู้มีพระคุณ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๐.๓๐ น. ตักบาตรปัจจัยทิพย์ พระสงฆ์ ๑๐๙ รูป เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ / ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
  • Phrakrusudhidhammathorn
   Phrakrusudhidhammathorn
   Member Board of Director
  • Phrakrupariyatdhammarama
   Phrakrupariyatdhammaram
   Member board of Director
  • Phravidesjratanaporn
   Phravidesjratanaporn
   President Member Board of Directors
 • 10:00 AM — 11:30 PM
  13440 Layhill Road Silver Spring, MD 20906
  จัดปฏิบัติธรรม “ธรรมสมโภช ๙๕ ปี หลวงตาชี”
  เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ อุโบสถศาลาพุทธมงคลวิมลดีซี เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีทักษิณานุปทาน อุทิศส่วนกุศลแด่บุรพาจารย์ผู้มีพระคุณ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๐.๓๐ น. ตักบาตรปัจจัยทิพย์ พระสงฆ์ ๑๐๙ รูป เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ / ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
  • Phravidesjratanaporn
   Phravidesjratanaporn
   President Member Board of Directors
  • พระมหาสิทธิผล สิทฺธิผโล
   พระมหาสิทธิผล สิทฺธิผโล
   พระวิปัสสนาจารย์
  • Phrakrupariyatdhammarama
   Phrakrupariyatdhammaram
   Member board of Director
 • 1:00 AM — 5:00 PM
  13440 Layhill Rd. Silver Spring, MD 2090 6
  จัดปฏิบัติธรรม “ธรรมสมโภช ๙๕ ปี หลวงตาชี”
  เวลา ๑๓.๐๐ น. ประธานอุปถัมภ์การจัดงาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย - จุดเทียนบูชาธรรม - แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดย พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีถวายมุทิตาสักการะแด่พระราชมงคลรังษี - ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ กล่าวมุทิตาสักการะ - ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส กล่าวแสดงมุทิตาสักการะ - พระราชมงคลรังษี กล่าวสัมโมทนียกถา - พิธีถวายน้ำสรง-ถวายผ้าไตรจีวร-มอบของที่ระลึก เป็นอันเสร็จพิธี ฯ
  • Phrakrusudhidhammathorn
   Phrakrusudhidhammathorn
   Member Board of Director
  • Phrakrupariyatdhammarama
   Phrakrupariyatdhammaram
   Member board of Director
  • Phravidesjratanaporn
   Phravidesjratanaporn
   President Member Board of Directors

กำหนดการจัดงานทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลครบ ๙๗ ปี
พระราชมงคลรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท, หลวงตาชี)
ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. และที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
ณ  วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. มลรัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
ประธานอุปถัมภ์การจัดงาน
โดย สมาคมศิษย์เก่า มจร. กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. และสมาคมไทยอีสาน กรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เวลา ๐๙.๐๐ น.   พิธีเปิดการปฏิบัติธรรม “ธรรมสมโภช  ๙๗ ปี  หลวงตาชี” โดย พระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิมุนี (วิ.), ป.ธ.๙, พธ.บ., อ.ม., พธ.ด. เจ้าคณะเขตพญาไท, ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ   มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕  ปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔

วันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
รายการธรรมสมโภชฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๕ ปี หลวงตาชี เริ่มเวลา ๑๘.๐๐ น.
– ทำวัตรสวดมนต์เย็น/พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช ๙๗ ปี/ฟังบรรยายธรรม
วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
ทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลครบ  ๙๗  ปี หลวงตาชี
เวลา  ๐๗.๐๐  น.        ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา  ๐๙.๐๐  น.        พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนพร้อมกันบนอุโบสถศาลา
– พิธีทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศแด่บูรพาจารย์ผู้มีพระคุณ

เวลา  ๑๐.๐๐  น.         ประธานในพิธี  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ-รับพร
เวลา  ๑๑.๐๐  น.         ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ / เปิดโรงทานแก่สาธุชนผู้มาร่วมงาน
เวลา  ๑๒.๓๐  น.      พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ  อุโบสถศาลา
เวลา  ๑๓.๐๐  น.         นายครุฑ สมบัติใหม่  ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า มจร. กรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.
– จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– นายแพทย์อรุณ – ดร.สุมนา สวนศิลป์พงศ์  จุดเทียนส่องธรรม
– พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต, ศ. ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม,รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์  เพื่อน้อมถวายเป็นมุทิตาสักการะ
– นายครุฑ-สอางค์ สมบัติใหม่ และนายแพทย์อรุณ – ดร.สุมนา สวนศิลป์พงศ์ ถวายกัณฑ์เทศน์
เวลา  ๑๔.๐๐  น.        พิธีถวายมุทิตาสักการะแด่พระราชมงคลรังษี
– พระราชมงคลรังษี กล่าวสัมโมทนียกถา
– พิธีถวายน้ำสรง-ถวายผ้าไตรจีวร-มอบของที่ระลึก เป็นอันเสร็จพิธี ฯ

***************************************************************************************************************************************************

ปฏิบัติธรรมอาจริยบูชา ธรรมสมโภช ๙๓ ปีหลวงตาชี
ระหว่างวันที่ ๓๐– ๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

——————

กำหนดการ

เวลา ๐๕.๐๐ น.         เจริญสติ ที่อุโบสถ
เวลา ๐๖.๐๐ น.         ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๖.๔๐ น.         ถวายภัตตาหารเช้า และรับประทานอาหาร
เวลา ๐๙.๐๐ น.         สวดมนต์ไหว้  สมาทานศีล  สมาทานพระกรรมฐานแนะนำวิธีปฏิบัติพระกรรมฐาน  ปฏิบัติ  โดย พระเทพวิสุทธิมุนี วิ.
เวลา ๑๑.๐๐ น.         ถวายภัตตาหารเพล รับประทานอาหาร ด้วยการเจริญสติ เจริญสติตามอัธยาศัย
เวลา ๑๓.๐๐ น.         พร้อมกันที่อุโบสถ เจริญสติต่อเนื่อง
เวลา ๑๕.๐๐ น.         ส่งสภาวะธรรม และสนทนาธรรม โดย พระราชสิทธิมุนี วิ.
เวลา ๑๖.๐๐ น.         เจริญสติตามอัธยาศัย
เวลา ๑๘.๐๐ น.         ทำวัตรสวดมนต์เย็น
เวลา ๑๙.๓๐ น.         แนะแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนา  โดย พระราชสิทธิมุนี วิ. หรือวิปัสสนาจารย์
เวลา ๒๑.๐๐ น.         พักอิริยาบถ

ปฏิทิน

๑. ลงทะเบียน สำรวจผู้เข้าร่วมปฏิบัติ (บัดนี้ถึง ๓ มิ.ย.)
๒. พิธีเปิดการอบรม  ๒ มิ.ย.
๓. พิธีปิดการอบรม  ๔ มิ.ย.  ภาคเช้า
(ภาคบ่าย เพื่อเจ้าหน้าที่จัดสถานที่ภายในอุโบสถ ถ้ามีผู้ลงทะเบียนขอรับคำแนะนำจากพระวิปัสสนาจารย์ จัดให้สอบสภาวะธรรมที่ห้องเล็ก หน้าอุโบสถ)

ข้อปฏิบัติ

๑. งดใช้เครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์) ในช่วงปฏิบัติ
๒. พยายามเก็บวาจา พูดให้น้อย พูดเท่าที่จำเป็น
๓. พยายามเจริญสติอย่างต่อเนื่อง ทุกอิริยาบท ทุกกิจกรรม
๔. ให้ผู้ปฏิบัติกลับไปพักที่บ้านของตน
๕. จัดอาหารแบบบริการตนเอง ณ ศาลาอเนกประสงค์
๖. ลงทะเบียนเข้าสอบสภาวะธรรม ตามที่พระวิปัสสนาจารย์กำหนด

เป็นพระนักเทศน์ นักเขียน ประจำวารสาร “แสงธรรม” ซึ่งเป็นหนังสือรายเดือนของวัดที่ออกมาเป็นเวลายี่สิบเก้าปี โดยใช้นามปากกาว่า “ชีวานนฺโท,ชีวานนฺทภิกฺขุ และหลวงตาชี” ผลงานการเขียนของท่านมี ทั้งเป็นนิยายธรรม เรื่องสั้น บทความ ถามตอบปัญหา รวมแล้วกว่า ๔๐๐ เรื่อง และได้รวบรวมจัดพิมพ์แจกเป็นธรรมทานแล้วหลายเล่ม อาทิเช่น แรงกรรม,แรงพยาบาท, สตรีผู้รักธรรม, พระอินทร์เมืองคน ฯลฯ

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.