Wat Thai Washington, D.C. > Teachings > 5 หลวงพ่อยิ้ม

5 หลวงพ่อยิ้ม

Apr 25, 2018 by methawee

ยิ้มดึงดูดความรักความเมตตา ยิ้มให้เกิดอำนาจวาสนาในการปกครอง
ยิ้มเป็นของมีเสน่ห์ดึงดูดจิตใจ ยิ้มทำให้ใบหน้างาม

Buddhamongkolvimol D.C.

หลวงพ่อยิ้มองค์ที่ ๑  ยิ้มไว้ใจสดชื่น อายุยืนไร้โรคา รูปร่างงามโสภา เป็นเสน่ห์แก่ปวงชน
หลวงพ่อยิ้มองค์ที่ ๒  ยิ้มไว้ใจสดชื่น ทุกวันคืนจิตผ่องใส จะพบแต่ของใหม่ ตลอดไปชั่วชีวัน
หลวงพ่อยิ้มองค์ที่ ๓  รอยยิ้มบนใบหน้า บ่งบอกว่าเราสบาย  ยิ้มเถิดท่านหญิงชาย ยิ้มแก้ร้ายกลายเป็นดี
หลวงพ่อยิ้มองค์ที่ ๔  ยิ้มให้แก่ทุกคน เป็นมงคลเมื่อพบเห็น จิตใจเขาเยือกเย็น เพราะได้เห็นรอยยิ้มเรา
หลวงพ่อยิ้มองค์ที่ ๕  ยิ้มเช้าแล้วยิ้มสาย  ยิ้มเที่ยงบ่าย ยิ้มตอนเย็น  ยิ้มด้วยใจเยือกเย็น ยิ้มนี้เป็นเสน่ห์เอยฯ

ยิ้มดึงดูดความรักความเมตตา  ยิ้มให้เกิดอำนาจวาสนาในการปกครอง
ยิ้มเป็นของมีเสน่ห์ดึงดูดจิตใจ  ยิ้มทำให้ใบหน้างาม
ยิ้มดับความเลวทรามทางจิตใจ ยิ้มทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตร
ยิ้มพิชิตความเสนียดจัญไร     ยิ้มทำให้จิตใจชื่นบาน
ยิ้มทำให้เกษมสำราญ  ตลอดกาลเป็นนิจแลฯ

ประทับใจกับชีวิตและพลังบุญ

ดังบทกลอนเริ่มต้น วันนี้หลวงตาชีมีแต่ยิ้ม เงียบสงบ  เป็นเพียงประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ท่านวางมือจากงานบริหารกิจการคณะสงฆ์ มอบให้คณะศิษยานุศิษย์ทำหน้าที่

ท่านเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นแก่ผู้อาศัยร่มใบบุญ

ด้วยพลังแห่งบุญบารมีที่บำเพ็ญมาตลอดชีวิต  ท่านจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจ ศูนย์รวมศรัทธาของเหล่าสาธุชนทั้งชาวพุทธ และลูกหลานนานาชาติที่แวะเวียนไปวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.  เพื่อกราบไหว้สักการะหลวงตาชี

Phra Rajmongkolrangsi (พระราชมงคลรังษี)
Speaker
Phra Rajmongkolrangsi (พระราชมงคลรังษี)
Most Venerable Monk, The Abbot.ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. หลวงตาชีนามเดิม สุรศักดิ์ ฉายา ชีวานนฺโท นามสกุล ธรรมรัตน์ วุฒิการศึกษา น.ธ. เอก, ป.ธ. ๔, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.) ปัจจุบัน อายุ ๙๙ ปี ๘๑ พรรษา ตำแหน่ง ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ที่ปรึกษา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.