The 91th of Luangta Chi

  • Posted by: methawee
Luangta91-years
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมเป็นอาจริยบูชา ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

Members and friends are invited to celebrate At wat Thai Washington, D.C. 13440 Layhill Rd, Silver Spring, MD 20906

กำหนดการ
งานทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลครบ ๙๑ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)
ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี., ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. มลรัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา
วันที่ ๘-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
******************
วันที่ ๘-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙          จัดปฏิบัติธรรม”ธรรมสมโภช ๙๒ ปี หลวงตาชี”และสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ
โดยคณะกรรมการ IBAA ร่วมกับ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. นำโดย พระวิเทศรัตนาภรณ์ (ถนัด อตฺถจารี, Ph.D.) และคณะ

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  พิธีทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี พระราชมงคลรังษี

เวลา ๐๗.๐๐ น.           ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๙.๔๕ น.           พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนพร้อมกันบนอุโบสถศาลา
เวลา ๑๐.๐๐ น.           เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ-รับพร
เวลา ๑๑.๐๐ น.           ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ / เปิดโรงทานแก่สาธุชนผู้มาร่วมงาน
เวลา ๑๒.๔๕ น.           พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนพร้อมกันบนอุโบสถศาลา
เวลา ๑๓.๐๐ น.           ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ จุดเทียนบูชาธรรม
– แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ โดย พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เจ้าคณะภาค ๒, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
เวลา ๑๔.๐๐ น.           พิธีถวายมุทิตาสักการะแด่พระราชมงคลรังษี
– พระราชมงคลรังษี กล่าวสัมโมทนียกถา
– พิธีถวายน้ำสรง
– ถวายผ้าไตรจีวร
– มอบของที่ระลึก เป็นอันเสร็จพิธี ฯ

หมายเหตุ – กำหนดการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.