สรุปข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

  • Posted by: Dr.Handy

รายงานการประชุมกรรมการวัดไทยฯ,ดี.ซี. เดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๔

  • Posted by: Dr.Handy

ประกาศงดจัดงานวันสารทไทย 2564

Sart Thai Ceremony
  • Posted by: methawee

แจ้งข่าวบุญข่าวกุศล เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

Wat Thai D.C.
  • Posted by: Dr.Handy

ประกาศเลื่อนการปิดวัดชั่วคราวต่อไปอีก ๒ เดือน

Wat Thai D.C.
  • Posted by: Dr.Handy

สมุดภาพงานธรรมสมโภช 85-96 ปี หลวงตาชี

  • Posted by: Phramaha Khumtan Aryuvong

ประกาศวัดไทยกรุงวอชิงตันดี.ซี.

Wat Thai D.C.
  • Posted by: Dr.Handy

ธรรมปฏิบัติอาจาริยบูชา 94 ปี หลวงตาชี

Meditation for Lang Tachi 94 Years
  • Posted by: methawee

New Year Blessing 2019

New Year Blessing 2019 By Luang Ta Chi
  • Posted by: Dr.Handy

พิธีทำสามีจิกรรมทำวัตรวันออกพรรษา

พิธีทำสามีจิกรรม
  • Posted by: Phramaha Khumtan Aryuvong
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.