สรุปข่าวประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

Wat Thai Washington, D.C. > News > สรุปข่าวประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

สรุปข่าวประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

 • Posted by: Dr.Handy

สรุปข่าวประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

 • พระธรรมทูตวัดไทยฯ ดี.ซี. ปฏิบัติศาสนกิจต่างรัฐ พระวิเทศรัตนาภรณ์ และพระครูปริยัติธรรมาภิราม รับนิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญครบรอบ ๑๗ ปี ร้านอาหาร Thai Papaya Restaurant ที่เมืองแฮมตัน และทำบุญวันเกิดพร้อมด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญคุณสรายุทธ แย้มบาน(หนึ่ง) ที่ประสบอุบัติเหตุแขนหัก ตอนนี้กลับมาปกติดีแล้วสาธุขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าเดิมอีก

ในโอกาสนี้ได้แวะเยี่ยมวัดป่าสันติธรรม ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร ๘๔ ปีหลวงตาชี ซึ่งใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว น่าอนุโมทนายิ่ง

 1. วันที่ ๑๔ ธันวาคม นักเรียนโรงเรียนมัธยมรับฟังบรรยายหลักพระพุทธศาสนาเบื้องต้น โดย Hunter Hogewood Comparative Religions Teacher Chevy Chase High School Bethesda Maryland นำนักเรียนมัธยมปลาย จำนวน ๙๕ คนจากโรงเรียน Chevy Chase High School มาศึกษาพระพุทธศาสนาที่วัดไทยฯ ดี.ซี. โดยพระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธานอำนวยการฯ ได้ให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน พร้อมด้วยนำนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา รวมเวลา ๔๕ นาที และตอบปัญหาธรรม-สนทนาเรื่องที่น่าสนใจต่าง ๆเกี่ยวกับประเทศไทยและพระพุทธศาสนาเป็นที่น่าประทับใจยิ่ง
 2. วันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม Meditation & Yoga การจัดปฏิบัติธรรมภาคภาษาอังกฤษ โดยพระวิเทศรัตนาภรณ์ (Dr.Handy Inthisan) และคุณปิยะมาส พัวตระกูล ได้แนะนำการฝึกโยคะเบื้องต้นเป็นการผ่อนคลาย เป็นการเสริมสุขภาพกาย ผ่อนคลายสุขภาพจิต ซึ่งกำหนดเดือนละครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้สนใจมานั่งสมาธิฝึกโยคะโดยเฉพาะชาวอเมริกันและผู้สนใจทั่วไปที่ไม่พูดภาษาไทย
 3. วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม ประชุมคณะกรรมการบริหารวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดีซี.ประจำเดือนธันวาคมเพื่อความเป็นเอกภาพและสร้างความมั่นคงให้องค์กร และเพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย และงานด้านอื่นๆ ของวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดให้มีการประชุมขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น. (1:00 PM)  ณ  ห้องฉันภัตตาหารอาคาร ๘๐ ปี หลวงตาชี ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
 4. เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

 5. (ก) การมรณภาพของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถระ) เมื่อวันที่ ๙ ธันวาค ๒๕๖๔ สิริรวมอายุ ๙๖ ปี วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.บริจาคร่วมทำบุญ ๓๐๐.๐๐ เหรียญฯกับสมัชชาสงฆ์ไทยฯเพื่อเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมต่อไป (ข) การทำบุญลาโลก ลาโรค ลาตาย ของพระมุนีวิเทศ (สุขุม สุขุโม) เจ้าอาวาสวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แคลิฟอร์เนีย วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะสงฆ์ อุบาสก-อุบาสิกา วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.ร่วมบริจาคจำนวน ๑,๒๐๐.๐๐ เหรียญฯ
  ๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
  ๓. เรื่องการทำบุญวันส่งท้ายปีเก่า สวดมนต์ข้ามปีตามที่เคยปฏิบัติมา-ทำบุญตักบาตรต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ (แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่จึงประกาศยกเลิกเรียบร้อยแล้ว)
  ๔. เรื่องการเงินของวัด (Endowment) คณะอนุกรรมการตั้งกองทุนนิธีเพื่อความยั่งยืนทางด้านการเงินของวัดไทยฯ ดี.ซี. ต่อไป ได้ดำเนินการนำฝากเข้าบัญชีธนาคารที่เปิดไว้เรียบร้อยแล้ว
  ๕. เรื่องการซ่อมบำรุงอาคาร-สถานที่ มีการ Inspect ประจำปีของบริษัท Guardian และ ADT ส่วนเรื่องการเปลี่ยนหน้าต่างอุโบสถ ยังไม่มีความคืบหน้าเพราะว่าเจ้าของบริษัทรับเหมาป่วยเข้าโรงพยาบาลคณะกรรมการให้โอกาสถึงสิ้นปีนี้

  ๖. เรื่องอื่น ๆ
  เรื่องการเดินทางกลับของพระครูปริยัติธรรมาภิราม (พม.ทวีพงษ์) วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการได้จัดถวายค่าเดินทางและปัจจัยอันสมควรแก่สมณบริโภคตามธรรมเนียมปฏิบัติ
  เรื่องเงินบริจาควัดสาขา ๒ วัด คณะกรรมการได้อนุมัติเงินบริจาคช่วยเหลือ คือวัดป่าธรรมรัตน์ ร่วมบริจาคซื้อบ้านพร้อมที่ดินจำนวน ๒๕,๐๐๐.๐๐ เหรียญสหรัฐฯ วัดป่าสันติธรรม ร่วมบริจาคสร้างอาคาร ๘๔ ปีหลวงตาชี จำนวน ๒๕,๐๐๐.๐๐ เหรียญสหรัฐฯ
  เรื่องจัดงานสงกรานต์ปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ เมษายน ขออนุมัติที่ประชุมจัดงานไปก่อนถ้าหากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ เพิ่มขึ้นค่อยประกาศยกเลิกภายหลัง
  เรื่องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ MVA เรื่องที่อยู่ของวัด จะดำเนินการหลังปีใหม่แล้วเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดยาว(คริสต์มาส-ปีใหม่)
  เรื่องทำพินัยกรรมร่างกายและทรัพย์สิน(Advance Medical Directive for monks) ที่ประชุมเห็นสมควรให้พระธรรมทูตทุกรูปเซ็นเอกสารไว้อย่างเป็นทางการเพราะว่าถ้าหากเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากอยู่ห่างจากพ่อแม่ญาติพี่น้อง ต้องมีผู้รับผิดชอบในสังขารร่างกายและทรัพย์สิน
  วันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม พระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธานอำนวยการฯ ปฏิบัติศาสนกิจต่างรัฐ

  • วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอร์ฟิลด์ เพื่ออุทิศถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถระ ป.ธ.๙) อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตประธานสมัชชามหาคณิสสร อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา อดีตประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้มรณภาพด้วยอาการอันสงบเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิริรวมอายุ ๙๖ ปี ยังความเศร้าโศกเสียใจ และอาลัยอย่างยิ่งมายังพุทธศาสนิกชน ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์  ตลอดถึงศิษยานุศิษย์ที่มีความเคารพนับถือในปฏิปทาของเจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นอย่างหาที่สุดมิได้ มีคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ และพระธรรมทูตเข้าร่วมพิธีมากกว่า ๑๐๐ รูป ซึ่งได้มอบเงินบริจาคทั้งหมด ๗,๐๐๐.๐๐ ดอลล่าร์ แก่พระมุนีวิเทศ (สุขุม สุขุโม) เพื่อตั้งมูลนิธิในนามเจ้าประคุณสมเด็จฯ
  • วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิธีทำบุญมรณานุสสติ “ลาโลก ลาโรค ลาตาย” ของพระมุนีวิเทศ (สุขุม สุขุโม) เจ้าอาวาสวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอร์ฟิลด์ ซึ่งอาพาธด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย คณะศิษยานุศิษย์มีพระครูปิยธรรมวิเทศ(ปสัณห์) เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ จัดพิธีมรณานุสสติ นิมนต์พระสงฆ์มากกว่า ๒๐๐ รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์-สวดบทพระธัมมจักรฯ สวดบทปฏิจจสมุปปบาท สวดอภิธรรม สวดบังสุกุล(ตาย) บังสุกุล(เป็น) ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ทั้งมวล แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง“ลาโลก ลาโรค ลาตาย” โดยพระราชธรรมวิเทศ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ พระมุนีวิเทศ กล่าวสัมโมทนียกถา “ลาตาย” โดยเล่าเรื่องความเป็นมาการสร้างวัดสมเด็จฯ สั่งเสียลูกศิษย์ให้ถือเอาวันที่ ๒๓ ธันวาคม(วันเกิด) เป็นวันนัดพบของศิษย์วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ในทุกๆปี และพูดถึง ๓ เรื่องที่จะต้องไปทำให้สำเร็จ คือ ๑ ขอไปกราบสารีระสังขารหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้มีพระคุณ ๒ ต้องการไปอำลาโยมมารดา ซึ่งมีอายุ ๙๘ ปีแล้ว ๓ ต้องการไปจดทะเบียนตั้งมูลนิธิเพื่อสงเคราะห์การศึกษาพระภิกษุสามเณรในนามโยมพ่อ-แม่ ซึ่งจะเดินทางกลับไปประเทศไทยวันที่ ๒๘ ธันวาคม นี้

   วันที่ ๒๖ ธันวาคม พิธีทำบุญตักบาตรฉลองธรรมศาลา(บ้านใหม่)
   วัดป่าธรรมรัตน์ เมืองพิทส์เบอร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย มีพระสงฆ์จาก ๓ วัดร่วมพิธี จากวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ๔ รูป มีพระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธานอำนวยการวัดไทยฯดีซี. และประธานอำนวยการสร้างวัดป่าธรรมรัตน์ พระครูปริยัติธรรมาภิราม พระมหาสุรตาล พระมหาสมัคร จากวัดโปรดเกศฯอเมริกา ๕ รูป นำโดยพระมหาปิยะอุตฺตมปญฺโญ เจ้าอาวาส พระมหาทองสมุทร พระมหากาญจนพัฒน์ พระมหาสัญชัย พระมหาอัครเดช และพระธรรมทูตวัดป่าธรรมรัตน์ ๓ รูป พระมหาสายัณห์ หัวหน้าสงฆ์ พระพร จนฺทวณฺโณ พระแสงเดช จันทจร รวมเป็น ๑๒ รูป เริ่มพิธีเวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีกรนำไหว้พระสมาทานศีล พระสงฆ์รับทักษิณานุปทาน ทำบุญอุทิศให้แก่ผู้มีอุปการคุณต่อวัด จบแล้วพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ มีญาติโยมมาร่วมทำบุญตักบาตรประมาณ ๕๐ กว่าท่าน จบแล้วพระวิเทศรัตนาภรณ์ กล่าวสัมโมทนียกถา และมอบปัจจัยบริจาค จากวัดไทยฯ ดี.ซี.จำนวน ๒๕,๐๐๐.๐๐ ดอลล่าร์ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ กรวดน้ำ รับพร -รับน้ำพระพุทธมนต์ แล้วถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ญาติโยมร่วมรับประทานอาหาร เป็นอันเสร็จพิธี ได้รับเงินบริจาคทุกรายการประมาณ ๓๒,๐๐๐.๐๐ ดอลล่าร์สหรัฐฯ ขออนุโมทนาสาธุกับญาติธรรมทุก ๆท่าน 

 

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.