สรุปข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

Wat Thai Washington, D.C. > Activities > สรุปข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

สรุปข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

  • Posted by: Dr.Handy

สรุปข่าวรอบวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.

.วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิธีทอดกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๔ ณ วัดป่าธรรมรัตน์ เมืองพิทส์เบอร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งเป็นวัดสาขาวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.ซึ่งมีพระมหาสิทธิผล สิทฺธิผโล และพระครูสังฆรักษ์สุริยา เตชวโร ผู้แทนคณะสงฆ์ และมีญาติโยมตามไปทอดผ้าป่าบริวารกฐินได้เงินจำนวน ๑,๓๓๕.๐๐ ดอลลาร์

เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี โดยมี คุณแม่จุฑามาศ แซ่ห่าน, คุณแม่วารี จิตต์สะอาด คุณนิธิพงษ์ พิทักษ์วงศ์-คุณพัณณิตา-น้องนลินา จิตต์สะอาด เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ อุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองพิทส์เบิร์ก และรัฐใกล้เคียง ประกอบด้วยศรัทธาปสาทะอุตสาหะพร้อมเพรียงกันกำหนดทอดถวายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนซื้อที่ดินขยายวัดจำนวน ๑.๕ เอเคอร์ ซึ่งได้ดำเนินการเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินดังกล่าวในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ราคา ๒๒๓,๐๐๐.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ(รวมค่าโอนที่ดิน-ค่าทนายความ)  เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพกฐิน และร่วมบริจาคซื้อบ้านพร้อมที่ดินถวายวัดป่าธรรมรัตน์มา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

.วันเสาร์ที่ ๖ วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี  ประกอบพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคีซึ่งเจ้าภาพผู้เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีครอบครัว หวู (Wu)  โดยมีอาเตี่ยเคนเน็ต -อาม่าซิง หวู, คุณแอน(ลูกสาว) คุณฮีม หวู(ลูกชาย) คุณริชาร์ด(ลูกชาย) คุณอแมนด้า (ถา ลูกสะใภ้) คุณเล้ง คุณแคร์ร่า หวู (สะใภ้) เป็นประธาน ฝ่ายข้าราชการผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต มี ท่านอัครราชทูตฝ่ายการพานิชย์ คุณนพดล คันธมาศ มาเป็นประธานฝ่าย ฆราวาส และพระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์จากวัดป่าธรรมรัตน์ ๓ รูป รวมกับพระในวัดเป็น ๑๑ รูป มีคณะกรรมการอำนวยการ อุบาสกอุบาสิกาวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี.  ญาติธรรมในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จากแมรี่แลนด์ เวอร์จีเนีย นิวยอร์ค   และรัฐใกล้เคียง ประกอบด้วยศรัทธาปสาทะอุตสาหะพร้อมเพรียงกันนำมาทอดถวาย แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาสในอาวาสนี้และพระเดชพระคุณหลวงตาชี เป็นองค์ครองผ้ากฐิน

       

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินได้มีขึ้นในเย็นวันที่ ๖ พฤศจิกายน โดยคณะเจ้าภาพและคณะกรรมการวัดไทยฯ ดี.ซี. ร่วมกับพระสงฆ์ทำวัตรสวดมนต์เย็นตามปกติ และจากนั้นได้เริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน พิธีกรนำสมาทานศีล พระสงฆ์ ๑๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้วถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ภาคเช้าวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน เริ่มขบวนแห่องค์กฐินจากลานจอดรถรอบวงเวียนเสาธงแล้วนำขึ้นสู่อุโบสถศาลาพระพุทธมงคลวิมลดีซี  ได้รับเกียรติจากสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตัน มอบหมายให้อัครราชทูตฝ่ายการพานิชย์ คุณนพดล คันธมาศ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สาธุชนผู้มีศรัทธาอันแรงกล้ามาร่วมบุญด้วยความสมัครสมานสามัคคี พร้อมกันไหว้พระรัตนตรัย-สมาทานศีล มีพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์(ไทย-อังกฤษ) แสดงโดย พระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธานอำนวยการ เรื่องอานิสงฆ์การทอดกฐิน จบแล้วทำพิธีทอดถวายผ้ากฐิน ถวายเครื่องไทยธรรม ถวายผ้าไตรบริวารกฐิน ต้นผ้าป่าบริวาร กรวดน้ำรับพร และรับน้ำพระพุทธมนต์ เจ้าภาพรับของที่ระลึกเป็นอันเสร็จพิธี(มีเฉพาะภาคเช้า) จากนั้นถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๑๑ รูป เจ้าภาพกฐิน และพุทธศาสนิกชนรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีโรงทานจากเจ้าภาพที่แจ้งความจำนงค์ แจกอาหารจากท่านเจ้าภาพคอยบริการกันอย่างดี อิ่มบุญ อิ่มท้อง อิ่มใจได้กุศลกันถ้วนหน้า ขออนุโมทนาสาธุ ๆ ได้รับปัจจัยบริจาคเข้าบำรุงวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. สรุปรายรับ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕๓,๔๕๘.๐๐ ดอลล่าร์สหรัฐฯ

. วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทและหลักธรรมะที่สำคัญ แก่นักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียน Reservoir High School โดย Mr. Matt Gresick เป็นผู้ติดต่อนำนักเรียนมา ๔๖ คน มาศึกษาพระพระพุทธศาสนา และตอนท้ายได้นำนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา  ตอบคำถามที่น่าสนใจใช้เวลา ๑ ชั่วโมงเสร็จแล้วถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 

 

. วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พระธรรมทูตวัดไทยฯดีซี. ไปร่วมงานทอดกฐินสามัคคีวัดป่าสันติธรรม รัฐเวอร์จีเนีย ซึ่งมีคุณประทิน ทรูจิลโล พร้อมครอบครัวเป็นเจ้าภาพ โดยมี พระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธานอำนวยการฯ พร้อมด้วยพระครูปริยัติธรรมาภิราม ที่ปรึกษา พร้อมด้วยญาติโยมจำนวน ๒๐ คน(ทั้งไปรถวัดและรถยนต์ส่วนตัว) ได้ร่วมกันบริจาคตั้งต้นผ้าป่าบริวารกฐินได้เงินจำนวน ๒,๔๓๖.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ ในโอกาสนี้พระวิเทศรัตนาภรณ์ ได้แสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ เรื่องอานิสงส์ทอดกฐิน พระครูปริยัติธรรมาภิราม กล่าวสัมโมทนียกถา นำคณะสงฆ์เจริญชยมงคลกถาที่อาคาร ๘๔ ปีหลวงตาชี เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ และนำญาติโยมแห่องค์กฐินจากอาคารหลังใหม่นำไปทอดถวายที่อุโบสถวัดป่าสันติธรรม เป็นอันเสร็จพิธี

. วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารของวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. กำหนดให้มีการประชุมปรึกษาหารือประจำเดือนเพื่อให้การดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการศึกษา  และเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมไทย และงานด้านอื่น ๆ  อีกทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และความมั่นคงในการบริหารองค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์  จึงได้กำหนดประชุมประจำเดือนในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อ สรุปการจัดงานทอดกฐิน รายรับ-รายจ่าย งานซ่อมแซมบำรุงวัด เช่น การตัดต้นไม้หักทับหลังคา  การซ่องแซมหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว   การทาสี-ป้องกันความชื้นที่ใต้อาคาร ๘๘ ปีหลวงตาชี การติดตามเรื่องใส่หน้าต่างอุโบสถ และงานด้านการเงินของวัด พร้อมทั้งวางแผนงานในเดือนธันวาคม เช่นการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕ อีกด้วย

ปฏิทินข่าว

  • กำหนดนัดประชุมครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
  • ร่วมทำบุญขึ้นบ้านหลังใหม่ที่ซื้อเป็นสมบัติวัดป่าธรรมรัตน์ พิทส์เบอร์ก วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
  • สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า วันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่ ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป
  • ทำบุญต้อนรับปีใหม่ วันเสาร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ รายงานข่าว โดย พระวิเทศรัตนาภรณ์ ๓๐/พ.ย./๒๕๖๔ ๑๒:๕๑:๐๐ น.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.