Songkran Festival at Wat Thai, D.C.

Wat Thai Washington, D.C. > Activities > Songkran Festival at Wat Thai, D.C.

Songkran Festival at Wat Thai, D.C.

  • Posted by: Dr.Handy
Songkran Festival at Wat Thai, D.C.
พิธีทำบุญประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธไทย ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.  โดยมีพระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี(หลวงตาชี) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์พระธรรมทูตจาก ๔ วัด คือ วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ๘ รูป วัดป่าธรรมรัตน์ พิทส์เบอร์ก เพนซิลวาเนีย ๒
รูป วัดโปรเกศเชษฐารามอเมริกา ไนแองการ่า รัฐนิวยอร์ก   ๑ รูป และวัดอมตะ แมรี่แลนด์ ๑ รูป
11146454
กิจกรรมภาคเช้า ๙.๓๐ น. พิธีเปิดงาน โดยพระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธานอำนวยการฯ จุดธูปเทียน บูชาหลวงพ่อองค์ดำ นำสวดมนต์ทำวัตรย่อ เสร็จแล้วปิดทองหลวงพ่อดำ สรงน้ำพระพุทธลีลาประทานพร
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญพระพุทธมนต์ และสวดบังสุกุลรวมญาติแด่บุพการีชนถวายเครื่องไทยธรรม จากนั้นฟังธรรมกถา “เรื่อง วันสงกรานต์วันแห่งความกตัญญู” โดย พระวิเทศรัตนาภรณ์
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูปออกรับบิณฑบาต จากพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาทำบุญอย่างล้นหลาม เสร็จแล้วถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์รวม ๑๒ รูป และเปิดโรงทานให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันรับประทานอาหาร
การทำบุญประเพณ๊สงกรานต์ ปีนี้ได้เชิญท่านเอกอัครราชทูตไทยมาเป็นประธาน ซึ่งได้มอบหมายให้คุณวรมน วรุตตมะ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นประธานในพิธีแทนท่านทูต พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในเขตกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. รัฐแมรี่แลนด์ รัฐเวอร์จีเนีย และรัฐใกล้เคียงมาร่วมงานมากกว่า ๓๐๐ คน ขออนุโมทนาสาธุ สาธุ …
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.