ทำบุญประเพณีสงกรานต์วัดไทยฯ ดี.ซี. ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

Wat Thai Washington, D.C. > Activities > ทำบุญประเพณีสงกรานต์วัดไทยฯ ดี.ซี. ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

ทำบุญประเพณีสงกรานต์วัดไทยฯ ดี.ซี. ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

  • Posted by: Dr.Handy
Songkran Wat Thai D.C. 2018

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวัดไทยฯดี.ซี. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๑. ทำบุญประเพณีวันสงกรานต์ (๑๐ เมษายน ๒๕๖๕)ในสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องด้วย COVID-19

สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมทำบุญประเพณีสงกรานต์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยให้เหตุผลว่า รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ผ่อนผันและไม่เข้มงวดกับสถานการณ์โควิด COVID-19 เหมือนที่ผ่านมา แต่ก็ให้ระมัดระวังป้องกันตนเองในการติดต่อหรืออยู่ในที่ชุมนุมชน และเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตามประเพณี ซึ่งไม่ได้จัดงานทำบุญวันสงกรานต์มา ๒ ปีแล้ว อย่างไรก็ตาม การจัดงานวันสงกรานต์ในปีนี้ ที่ประชุมยังตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้มาร่วมทำบุญเป็นสำคัญ จึงมีมติเห็นชอบให้จัดงานทำบุญตามประเพณีเท่านั้น โดยไม่ให้มีการออกร้านขายอาหาร และไม่มีการแสดงบนเวทีพร้อมทั้งขบวนแห่นางสงกรานต์ แต่ให้จัดกิจกรรมทำบุญตามประเพณีต่าง ๆ ได้แก่ การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ ปิดทองหลวงพ่อดำ ตักบาตรพระประจำวันเกิด ถวายสังฆทาน ตั้งโต๊ะรับบริจาคทำบุญ

ส่วนแผนกงานด้านอื่น ๆงดการจ้างให้มาดูแลในงาน คณะกรรมการฯ และอาสาสมัครช่วยกันดูแล ได้แก่ ตำรวจรักษาความปลอดภัย ตำรวจจราจร คนทำความสะอาดห้องน้ำ และเก็บขยะ เป็นต้น  ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ทางวัดจะส่งจดหมายเชิญท่านเอกอัครราชทูตมาร่วมงาน ส่วนกำหนดการเริ่มตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ทำพิธีเปิดงานปิดทองหลวงพ่อดำ เวลา ๑๐.๐๐ น. สาธุชนพร้อมกันในอุโบสถบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล ฟังธรรมกถา-รับพรปีใหม่ไทย และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เสร็จแล้วถวายภัตตาหารเพลที่ห้องฉัน อาคาร ๘๐ ปี หลวงตาชี ตามปกติ  ส่วนพุทธศาสนิกชนร่วมรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

๒.  การทำบุญตักบาตรในเช้าวันอาทิตย์  ที่ประชุมมีมติให้มีการทำบุญตักบาตรในเช้าวันอาทิตย์หลังจากวันสงกรานต์ คือวันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

๓. โรงเรียนวัดไทยฯ ดี.ซี.  เมื่อไม่มีครูมาจากประเทศไทย จะมีครูอาสาสมัครวัดไทยฯ ดี.ซี. หรือไม่ที่จะมาสอนเด็กในช่วงก่อนเข้าพรรษา เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองห่างเหินวัดนานเกินไป และได้ศึกษาภาษาไทย ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย ในเรื่องนี้คุณสรายุทธ ฤทธิ์ถาวร คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา จะนำเรื่องไปปรึกษาหารือกับคณะครูและคณะผู้ปกครองนักเรียนและจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.